Netupitant s palonosetronem jsou bezpečnou kombinací z pohledu kardiografických změn

8. 11. 2015

Chemoterapií vyvolané zvracení je vnímáno jako jeden z nejvýznamnějších nežádoucích účinků této léčby. Netupitant/palonosetron (NEPA) je perorální kombinace antiemetik s fixní dávkou (300 mg / 0,5 mg). Studie hodnotí její bezpečnost z hlediska změn srdečních funkcí detekovatelných při vyšetření EKG.

Inzerce

Netupitant je vysoce selektivní antagonista receptoru NK1, palonosetron je antagonistou receptoru 5-HT3. Studie byla randomizovaná placebem kontrolovaná a s účastí pozitivní kontrolní skupiny. 197 účastníků, jež tvořili mladí zdraví jedinci, bylo rozděleno do 4 léčebných podskupin: skupina léčená jen placebem, skupina dostávající 200 mg netupitantu s 0,5 mg palonosetronu, skupina dostávající 600 mg netupitantu s 1,5 mg palonosetronu (tedy supraterapeutické dávky); pozitivní kontrolní čtvrtou skupinou byli účastníci dostávající moxifloxacin. V rámci studie byla provedena analýza EKG před zahájením léčby (vstupní) a dále během 2 dnů po podání jedné dávky studijních léků.

Získaná data ukázala, že dvě odlišné dávky NEPA (zahrnující i supraterapeutickou dávku) neměly signifikantní vliv na QTc interval, srdeční rytmus či délku trvání PR intervalu či QRS intervalu. Validita studie byla podpořena faktem, že u pozitivní kontrolní skupiny s moxifloxacinem byl očekávaně prokázán prodloužený QTc interval.

Tím, že byla studie provedena u zdravých jedinců, byly eliminovány různé faktory, které mohou ovlivnit EKG u nemocných jedinců – zejména konkomitantní léky. Studie fáze III testující NEPA u pacientů s nádorovým onemocněním dostávajících chemoterapii nicméně ukázala, že u těchto pacientů se nevyskytly žádné nežádoucí kardiologické příhody, jež by vyvolaly bezpečnostní obavy.

Kombinace netupitantu a palonosetronu tedy prokázala, že je z hlediska srdečních funkcí bezpečná. Toto by mělo být bráno v potaz v běžné praxi, kdy se lékaři rozhodují o použití antiemetické terapie u pacientů s nádorovým onemocněním.

(eza)

Zdroj: Spinelli T. et al. Effects of combined netupitant and palonosetron (NEPA), a cancer supportive care antiemetic, on the ECG of healthy subjects: an ICH E14 thorough QT trial. Springerplus 2014 Jul 29; 3: 389; doi: 10.1186/2193-1801-3-389.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se