NEPA v prevenci nauzey a zvracení u pacientů s karcinomem plic

8. 1. 2018

Vysoce emetogenní cisplatina je zlatým standardem v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Její alternativou je méně emetogenní léčba karboplatinou. Nauzea a zvracení způsobené chemoterapií (CINV) mohou narušit funkci a kvalitu života, způsobit anorexii a případné odložení léčby nebo snížení dávky chemoterapie. Cílem vývoje nových antiemetik je významné zlepšení kontroly CINV. Takovým antiemetikem může být i fixní kombinace netupitantu a palonosetronu.

Úvod

U vysoce emetogenní chemoterapie je v rámci prevence nauzey a zvracení doporučeno použití kombinace antagonisty serotoninových receptorů 5-HT3, antagonisty neurokininových receptorů NK1 a kortikosteroidu (dexamethason), eventuálně přidání olanzapinu.

NEPA je perorální fixní kombinace 300 mg netupitantu (NETU; vysoce selektivní antagonista receptorů NK1) a 0,5 mg palonosetronu (PALO; antagonista receptorů 5-HT3). Její účinnost u pacientů s karcinomem plic, kteří podstoupili chemoterapii založenou na platinových derivátech, zkoumala post hoc analýza podskupin ze 2 klinických studií.

Analyzované studie

Studie 1

Jednalo o mezinárodní randomizovanou dvojitě zaslepenou studii fáze II, která hledala optimální dávku NETU v rámci fixní kombinace s 0,5 mg PALO. Antiemetická účinnost byla hodnocena u nemocných se solidními nádory v rámci jednoho (prvního) cyklu chemoterapie a srovnávána s léčbou pouze PALO, případně s kombinací ondansetronu a aprepitantu. Všichni pacienti rovněž užívali dexamethason.

Do studie bylo randomizováno 694 pacientů, z nichž 408 byly podávány NEPA a chemoterapie platinovými deriváty, 109 (26,7 %) z těchto pacientů se léčilo s karcinomem plic. 136 pacientů pak bylo léčeno pouze PALO a chemoterapií; z nich karcinomem plic trpělo 42 osob (30,9 %). 

Studie 2

Také druhá studie byla mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená, avšak již fáze III a hodnotila účinek NEPA během několika cyklů chemoterapie. Do sledování bylo zahrnuto 413 pacientů, z nichž 216 byla podána kombinace NEPA spolu s cisplatinou či karboplatinou. 122 z těchto pacientů (56,5 %) trpělo karcinomem plic.

Nemocní byli randomizováni k podání buď kombinace NEPA (300 mg NETU + 0,5 mg PALO), nebo aprepitantu 125 mg spolu s 0,5 mg PALO v den 1 a následně 80 mg aprepitantu ve dnech 2 a 3. Dle rizika emetogenity byla u nemocných volena léčba dexamethasonem.

Sledované parametry

Cílovými parametry post hoc analýzy byly úplná odpověď (CR − complete response; definovaná jako stav bez emetických epizod nebo bez záchranné medikace) a stav bez významné nevolnosti (NSN − no significant nausea; definovaný pomocí hodnoty na vizuální analogové škále) během akutní (0−24 hod.), pozdní (25−120 hod.) a celkové rizikové fáze (0−120 hod.) po podání chemoterapie.

Výsledky

Analýza vyhodnotila údaje 231 nemocných s karcinomem plic, jimž byla podávána kombinace NEPA, přičemž pacienti ze studie 1 byli léčeni především cisplatinou a pacienti ze studie 2 karboplatinou.

Léčba NEPA vedla k vysokým hodnotám CR v akutní, pozdní i celkové fázi po podání chemoterapie (cisplatina > 88 %, karboplatina > 75 %). Vyšší míra CR byla zaznamenána u pacientů s kombinací NEPA než u nemocných, jimž byl podáván samotný PALO. Míra CR byla navíc udržena v průběhu několika cyklů chemoterapie. Vysoká míra NSN pozorovaná během cyklu 1 (> 79 %) byla také zachována během několika cyklů chemoterapie. 

Závěr

Kombinace NEPA je u pacientů s karcinomem plic, kteří podstupují léčbu emetogenní chemoterapií na bázi platinových derivátů, účinná a dobře snášená, a to v průběhu akutní, pozdní i celkové fáze a v průběhu několika cyklů. NEPA tak může nabídnout pohodlnou a zjednodušenou profylaktickou antiemetickou léčbu.

(mkd)

Zdroj: Hesketh P. J., Palmas M., Nicolas P. Preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with lung cancer: efficacy of NEPA (netupitant-palonosetron), the first combination antiemetic. Support Care Cancer 2017 Oct 28, doi: 10.1007/s00520-017-3936-9 [Epub ahead of print].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se