NEPA − preventivní antiemetikum nové generace

29. 4. 2016

Doporučené postupy antiemetické terapie podporují kombinovanou terapii, která zahrnuje působení na více mechanismů podílejících se na vzniku zvracení. Cílem je co nejlepší prevence i zvládnutí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA) je nově dostupný přípravek, který působením na více receptorů zabraňuje vzniku časné i pozdní CINV po podání středně emetogenní chemoterapie v dávkování 1× denně.

NEPA je nová perorální fixní kombinace 300 mg netupitantu, vysoce selektivního antagonisty receptoru NK1, a 0,5 mg palonosetronu (PALO), farmakologicky i klinicky odlišného antagonisty receptoru 5-HT3. V časopisu Annals of Oncology byly prezentovány výsledky mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené klinické studie fáze III, které se účastnilo celkem 1455 pacientů, již absolvovali středně emetogenní cytostatickou léčbu (antracykliny/cyklofosfamid).

Cíle a výsledky studie

Studie hodnotila účinnost a bezpečnost jedné dávky NEPA oproti jedné dávce (0,5 mg) PALO. Všem pacientům byl podán též perorální dexamethason (DEX), a to pouze v den 1 (12 mg ve větvi NEPA a 20 mg ve větvi PALO). Primárním cílem byla úplná odpověď (complete response [CR] = žádné zvracení, žádná rescue terapie) během pozdní fáze (25−120 hod.) v cyklu 1. 

Procento pacientů s CR během pozdní fáze bylo ve skupině NEPA významně vyšší oproti skupině PALO (76,9 vs. 69,5 %; p = 0,001), stejně jako procento pacientů s CR za celou dobu trvání studijního intervalu (0−120 hod.; 74,3 vs. 66,6 %; p = 0,001) a v akutní fázi (0−24 hod.; 88,4 vs. 85,0 %; p = 0,047). Kombinace NEPA byla rovněž účinnější než PALO v pozdní fázi i za celý studijní interval ve všech sekundárních cílech, mezi které patřilo žádné zvracení, nepřítomnost významné nauzey a úplná ochrana před CINV (tj. CR + žádná významná nauzea). Kombinace NEPA byla dobře snášena a s obdobným bezpečnostním profilem jako PALO. 

Závěr

NEPA s jednou dávkou DEX byla v prevenci akutní i pozdní CINV po podání středně emetogenní chemoterapie účinnější než PALO + DEX. Ve formě fixní kombinace nabízí NEPA s jednou dávkou DEX v den 1 pohodlnou profylaxi CINV v souladu s doporučenými postupy.

(thom)

Zdroj: Aapro M., Rugo H., Rossi G. et al. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy. Ann Oncol 2014; 25 (7): 1328−1333; doi: 10.1093/annonc/mdu101.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se