Lékové interakce fixní kombinace palonosetronu a netupitantu

5. 9. 2015

Látky ze skupiny antagonistů receptoru pro neurokinin-1 (NK1 RA) jsou v léčbě nauzey a zvracení vyvolaného chemoterapií běžně podávány s antagonisty receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3 RA). Do této skupiny patří i fixní kombinace netupitantu s palonosetronem, která právě prochází schvalovacím procesem.

Podle výsledků výzkumů prováděných in vitro se zdá, že netupitant v organizmu inhibuje CYP3A4 a ovlivňuje i funkci P-glykoproteinu (P-gp). Práce mezinárodního týmu odborníků proto hodnotí lékové interakce mezi netupitantem, palonosetronem a dalšími látkami ovlivňujícími CYP3A4 nebo P-gp u zdravých dobrovolníků.  

Autoři nejdříve hodnotili oba léky zvlášť, poté sledovali jejich farmakokinetiku při podávání v kombinaci a následně při současném podávání netupitantu nebo fixní kombinace netupitant/palonosetron se substráty CYP3A4 (erythromycin – ERY, midazolam – MID, dexametazon – DEX – nebo orální kontraceptiva), jeho inhibitory (ketokonazol – KETO) nebo induktory (rifampicin – RIF) nebo substráty P-gp (digoxin – DIG).

Z výsledků jasně plyne, že mezi netupitantem a palonosetronem významnější léková interakce neexistuje. Současné podávání netupitantu zvyšuje expozici MID a ERY a v závislosti na dávce signifikantně i expozici DEX, hladina netupitantu přitom zůstává beze změny. Podávání kombinace netupitant/palonosetron nevedlo ke klinicky signifikantnímu ovlivnění účinku orálních kontraceptiv. Naopak expozice netupitantu se zvýšila po společném podání s KETO a snížila se při současném užívání RIF, expozice palonosetronu zůstala nezměněna. Na expozici DIG neměl netupitant vliv.

Závěrem je možno říct, že mezi palonosetronem a netupitantem nebyly nalezeny žádné významné lékové interakce, a jejich současné podávání je tak naprosto bezpečné. Tato kombinace zároveň neovlivňuje účinnost orální kontracepce. Při současném podávání kombinace netupitant/palonosetron s dalšími látkami ovlivňujícími CYP3A4 je ale nutné věnovat lékovým interakcím pozornost. Při současném podávání DEX a kombinace netupitant/palonosetron je doporučena redukce jeho dávky. Úpravy dávkování nejsou nutné při podávání netupitantu s látkami ovlivňujícími P-gp.

(epa)

Zdroj: Natale J. J., Spinelli T., Calcagnile S., et al. Drug-drug interaction profile of components of a fixed combination of netupitant and palonosetron: Review of clinical data. J Oncol Pharm Pract. 2015 May 20; pii: 1078155215586824. [Epub ahead of print]Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se