Kombinace netupitant/palonosetron v prevenci zvracení u středně a vysoce emetogenní chemoterapie

3. 5. 2017

Nauzea a vomitus v důsledku protinádorové terapie jsou stále problémem pro pacienty i ošetřující lékaře. V nedávné době byla zveřejněna nová mezinárodní antiemetická opatření a současně byla uvedena na farmaceutický trh nová léčiva. Patří mezi ně i fixní kombinace netupitantu a palonosetronu.

Úvod

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) patří k nejvíce obtěžujícím účinkům chemoterapie. Netupitant je vysoce selektivní antagonista receptoru NK1, palonosetron je antagonistou receptoru 5-HT3. V prevenci zvracení se netupitant a palonosetron (NEPA) využívají ve fixní kombinaci v dávce 300 mg / 0,5 mg. Fixní kombinace NEPA je indikována k prevenci akutní a oddálené nauzey a zvracení u středně a vysoce emetogenní terapie u dospělých.

Metodika studie

Nonintervenční studie hodnotila profylaxi CINV a kvalitu života u pacientů, kteří podstupovali jednodenní či dvoudenní ambulantní léčbu středně nebo vysoce emetogenní chemoterapií. Primárním cílem této studie bylo zhodnocení kvality života pacientů podstupujících terapii NEPA. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku FLIE (Functional Relevance of Antiemetic Control). Mezi sekundární cíle studie patřilo zhodnocení efektivity a bezpečnosti fixní kombinace. Účinnost byla hodnocena dosažením kompletní odpovědi (stav bez zvracení a užití záchranné medikace).

Sledovaná populace

Do studie bylo zahrnuto celkem 700 pacientů ze 175 onkologických center. Většinou se jednalo o ženy (88,7 %), přičemž u 71 % zúčastněných byl diagnostikován karcinom prsu. Celkem 91,2 % pacientů mělo ECOG performance statusu 0−1 a 77,6 % podstupovalo (neo)adjuvantní chemoterapii. Více než polovina chemoterapeutických režimů byla založena na bázi antracyklinu/cyklofosfamidu (53,9 %), dále se jednalo o režimy na bázi karboplatiny (15,9 %) a cisplatiny (12 %). Data ohledně účinnosti byla dostupná pro 486 pacientů po jednom cyklu a pro 350 pacientů, kteří podstoupili více než 3 cykly. 

Výsledky

Během 3 po sobě jdoucích cyklů dosáhlo kompletní odpovědi 89 % pacientů v den 1. V průběhu 2−5 dnů od podání chemoterapie se podařilo dosáhnout kompletní odpovědi u 85 % jedinců. 93 % pacientů nezaznamenalo epizodu zvracení v průběhu 5 rizikových dnů po podání chemoterapie a 69 % jedinců hlásilo žádnou nebo pouze mírnou nauzeu. Více než 90 % zdravotnických pracovníků hodnotilo účinnost NEPA během 3 cyklů chemoterapie jako dobrou nebo velmi dobrou.

Nežádoucí vedlejší účinky spojené s léčbou byly vzácné a mírné (stupeň 1 a 2), nejčastěji se jednalo o zácpu. Během studie nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky.

Závěr

Fixní kombinace netupitant/palonosetron je účinnou a bezpečnou volbou v profylaxi zvracení u středně a vysoce emetogenní chemoterapie.

(holi)

Zdroj: Schilling J. P., Karthaus M., Klare P. et al. Non interventional study with netupitant/ palonosetron (NEPA) as CINV prophylaxis in highly or moderately emetogenic chemotherapy [abstract]. In: Proceedings of the 2016 San Antonio Breast Cancer Symposium, 2016 Dec 6−10, San Antonio, TX. AACR, Cancer Res 2017; 77 (4 Suppl.): abstract n. P2-11-01.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se