Jaká řešení máme pro onkologické pacienty anticipující nauzeu a zvracení?

28. 3. 2018

Chemoterapie je spojená s řadou nežádoucích příznaků, z nichž nejhorší reputaci mezi pacienty mají nauzea a zvracení. Ty mívají za následek vznik psychogenní nauzey, která je obtížně řešitelná.

Anticipační nauzea a zvracení

Anticipační nauzea a zvracení je běžný problém onkologických pacientů. Jeho podkladem je obava z nevolnosti navozené chemoterapií. Akutní nebo zpožděná nauzea je obvyklým nežádoucím účinkem protirakovinné léčby, ale až 20 % pacientů ji zažívá ještě před tím, než jim jsou cytostatika poprvé podána. Až 30 % z nich pak zažívá tuto naučenou, psychologicky podmíněnou nauzeu před podáním 4. cyklu chemoterapie. Opakovaná léčba cytostatiky riziko jejího rozvoje zvyšuje.

Možnosti terapie

Anticipační nauzea typicky neodpovídá na antiemetickou léčbu. Vzhledem k její psychologické a behaviorální bázi však existuje možnost jejího ovlivnění psychofarmaky. Klinické studie potvrdily účinnost benzodiazepinů.

Razavi et al. provedli kontrolovanou studii, ve které srovnávali účinek alprazolamu (0,5−2 mg/den) a placeba u 57 žen s adjuvantní chemoterapií u časného stadia karcinomu prsu. Ve větvi s alprazolamem byl významně nižší výskyt anticipační nauzey (18 vs. 0 %; p = 0,038) a významně nižší konzumace hypnotik (19 vs. 0 %; p < 0,05), což hovoří ve prospěch alprazolamu.

V randomizované studii, jejíž výsledky publikovali Malik et al., byl podáván lorazepam nebo placebo jako přídavek k metoklopramidu, dexamethasonu a klemastinu u pacientů s chemoterapií obsahující vysokou dávkou cisplatiny. Lorazepam signifikantně redukoval incidenci jak anticipační nauzey a zvracení (p < 0,05), tak i akutního a zpožděného zvracení (p = 0,05 a p < 0,05). Ovšem léčba měla i své nežádoucí účinky, především sedaci a výpadky paměti, které byly patrné zejména u starších pacientů.

Dalšími adepty na léčbu anticipační nauzey jsou kanabinoidy, ale jejich nepříznivý bezpečnostní profil výrazně omezuje jejich přijetí do rutinní klinické praxe.

Anticipační příznaky lze ovlivnit i psychoterapeuticky, nejúčinnější metodou je behaviorální léčba. Psychoterapii je samozřejmě možné kombinovat s farmakologickou léčbou.

Hlavní opatření

Co je pro redukci rozvoje anticipačních symptomů i tlumení nauzey a zvracení indukovaného chemoterapií zásadní, je užívání doporučené antiemetické léčby. Pokrok ve farmakoterapii, zejména na poli antagonistů 5-HT3 a NK1, dramaticky zlepšil podmínky pro účinnou léčbu nauzey a zvracení při chemoterapii. Pro jejich racionální aplikaci jsou vypracovány guidelines, které se pravidelně aktualizují.

(pez)

Zdroj: Kamen C., Tejani M. A., Chandwani K. et al. Anticipatory nausea and vomiting due to chemotherapy. Eur J Pharmacol 2014; 722: 172−179, doi: 10.1016/j.ejphar.2013.09.071.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se