Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu je účinná v prevenci nauzey a zvracení při opakovaných cyklech chemoterapie

3. 2. 2017

Nedávno publikované výsledky prodloužení studie s perorální fixní kombinací netupitantu a palonosetronu (NEPA) prokázaly, že NEPA zmírňuje chemoterapií navozenou nauzeu a zvracení (CINV) lépe než samotný p. o. palonosetron nejen při prvním cyklu, ale i při 4 opakovaných cyklech chemoterapie.

Úvod

Doporučení podporují v prevenci CINV profylaktické podávání cílených léků, které blokují její patofyziologické mechanismy. NEPA je fixní perorální kombinace nového antagonisty receptorů NK1 (netupitant 300 mg) a antagonisty serotoninových receptorů (palonosetron 0,5 mg).

Předchozí výsledky

Mezinárodní dvojitě zaslepená studie porovnávala NEPA a samotný p. o. palonostreon (20 mg) vždy v kombinaci s dexamethasonem (12 mg) v prevenci CINV u 1455 dosud neléčených pacientů při 1. cyklu chemoterapie s antracyklinem/cyklofosfamidem. Antiemetická léčba byla podána 1. den cyklu. NEPA prokázala lepší účinnost v prevenci CINV z hlediska primárního sledovaného parametru, kterým byla úplná odpověď na léčbu (CR) definovaná jako absence zvracení bez potřeby záchranné medikace, a to v pozdní fázi za 25–120 hodin po podání chemoterapie.

Výsledky prodloužení studie

V prodloužení této studie byla obě terapeutická ramena porovnávána v následujících 3 cyklech chemoterapie. Primárním sledovaným parametrem zde byl podíl pacientů s CR v celkové fázi (0–120 hodin po podání chemoterapie). Prodloužení se zúčastnilo 88 % (1286) původně randomizovaných pacientů, z nichž 76 % dokončilo nejméně 4 cykly chemoterapie. Celková expozice tedy činila 5969 cyklů.  

Podíl pacientů s CR v celkové fázi byl ve všech 4 cyklech významně vyšší při podávání NEPA + dexamethasonu než u samotného palonosetronu + dexamethasonu. V 1. cyklu činil 74,3 vs. 66,6 %, ve 2. cyklu 80,3 vs. 66,7 %, ve 3. cyklu 83,8 vs. 70,3 % a ve 4. cyklu 83,8 vs. 74,6 %, všechna p ≤ 0,001. Při podávání NEPA také bylo dosaženo vyššího počtu pacientů s přetrvávající CR ve všech 4 cyklech.

Tato fixní kombinace byla ve všech cyklech velmi dobře snášená.

Závěr

NEPA je pohodlná a bezpečná fixní kombinace antiemetické léčby, která prokázala lepší účinnost v prevenci CINV než samotný p. o. palonosetron při opakovaných cyklech chemoterapie. Navíc je v souladu s mezinárodním doporučením.

(zza)

Zdroj: Aapro M., Karthaus M., Schwartzberg L. et al. NEPA, a fixed oral combination of netupitant and palonosetron, improves control of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) over multiple cycles of chemotherapy: results of a randomized, double-blind, phase 3 trial versus oral palonosetron. Support Care Cancer 2016 Nov 24, doi: 10.1007/s00520-016-3502-x [Epub ahead of print].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se