Efektivita a bezpečnost orálního a intravenózního podání palonosetronu v léčbě chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení

6. 11. 2015

Chemoterapie je základní kurativní léčbou mnoha nádorových onemocnění. Kromě předpokládaného efektu má však řadu nežádoucích účinků. Hlavním z nich je chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV), které výrazně ovlivňují kvalitu života pacienta.

Chemoterapie je základní kurativní léčbou mnoha nádorových onemocnění. Kromě předpokládaného efektu má však řadu nežádoucích účinků. Hlavním z nich je chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV), které výrazně ovlivňují kvalitu života pacienta. V současné době se v této indikaci podávají antagonisté neurokininového receptoru 1 a antagonisté 5-hydroxytriptaminového receptoru 3. typu. Léčiva se používají v kombinaci s kortikosteroidy. Pro zjištění adekvátní účinnosti léku byla provedena studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl v efektivitě a bezpečnosti při perorálním a intravenózním podání léčiva.

Palonosetron je silný selektivní antagonista 5-hydroxytriptaminového receptoru druhé generace. V porovnání s jinými léky dané skupiny se vyznačuje vysokou afinitou k receptorům (až stonásobně vyšší než ostatní zástupci skupiny) a má velmi dlouhý plazmatický eliminační poločas (až 40 hodin). Využívá se jako prevence akutní i opožděné fáze zvracení souvisejícího se středně a vysoce emetogenní terapií. Akutní zvracení můžeme definovat jako takové, které se dostaví v prvních 24 hodinách po aplikaci emetogenní chemoterapie. O opožděné fázi mluvíme v případě, že se CINV dostaví během 25–120 hodin po podání chemoterapie.

Bylo provedeno mnoho studií, které se zabývaly účinkem palonosetronu v prevenci CINV při orální a intravenózní aplikaci léku. Na intravenózní aplikaci byly zaměřeny dvě studie u pacientů se středně emetogenní chemoterapií a jedna studie u pacientů s vysoce emetogenní terapií. Pacientům byly aplikovány dávky 0,25 mg nebo 0,75 mg palonosetronu a výsledek byl porovnán s pacienty, kterým byl podán jiný lék z téže skupiny (ondasetron, dolasetron). Výsledky studie prokázaly, že největší efekt v prevenci CINV mělo podání 0,25 mg palonosetronu intravenózně. Aplikací palonosetronu perorálně se zabývala studie, která hodnotila efekt různých dávek léčiva a porovnávala jejich účinek s odpovídající dávkou aplikovanou intravenózně. Bylo prokázáno, že pro perorální podání je nejnižší účinná dávka palonosetronu 0,5 mg.

Na základě těchto výsledků byla provedena další studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl v účinnosti a bezpečnosti při podání 0,25 mg palonosetronu intravenózně a 0,5 mg palonosetronu perorálně (v obou případech v kombinaci s dexametazonem) v prevenci vzniku CINV. Do studie bylo zapojeno 738 pacientů a účastnilo se jí 60 center z různých zemí. Pacienti byli rozděleni do dvou ekvivalentních skupin dle pohlaví a oblasti, ze které pocházeli. Studie se mohli účastnit pouze pacienti bez předchozí léčby chemoterapií, kteří byli indikováni k chemoterapeutické léčbě cisplatinou. Účastníci studie museli být starší 18 let a s histologicky nebo cytologicky prokázaným maligním solidním tumorem. První skupina byla léčena perorálním palonosetronem v dávce 0,5 mg v kombinaci s 20 mg dexametazonu denně. Druhá skupina dostávala intravenózně 0,25 mg palonosetronu a 20 mg dexametazonu. Kortikoidy byly v obou případech aplikovány perorálně.

Studie probíhala v období od července 2011 do listopadu 2012. V obou skupinách pacientů se hodnotilo procento tzv. kompletních odpovědí na léčbu palonosetronem. Za kompletní odpověď se považoval stav, kdy během akutní fáze (0–24 hodin po aplikaci chemoterapie) nedošlo u pacientů k vyvolání CINV. Této terapeutické odezvy bylo dosaženo u 89,4 % pacientů ve skupině s perorální aplikací léčiva a u 86,2 % ve skupině s intravenózní aplikací. V žádné skupině nebyl prokázán signifikantní výskyt závažných nežádoucích účinků a nebyly nalezeny změny na EKG.

Palonosetron lze užívat v obou formách. Studie neprokázala horší účinnost perorální formy. Profylaktická aplikace léčiva zamezila u většiny pacientů vzniku nauzey a zvracení v akutní fázi a v porovnání s dalšími léčivy skupiny měla pozitivní vliv i na opožděnou fázi zvracení. 

(idav)

Zdroj: Karthaus M., Tibor C., Lorusso V. et al. Efficacy and safety of oral palonosetron compared with IV palonosetron administered with dexamethasone for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients with solid tumors receiving cisplatin-based highly emetogenic chemotherapy (HEC). Support Care Cancer 2015 Oct; 23 (10): 2917–2923.

 Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se