Bezpečnost NEPA v profylaxi pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií

8. 11. 2018

NEPA (Akynzeo) je první schválená fixní kombinace antiemetik – antagonisty receptorů NK1 netupitantu s antagonistou receptorů 5-HT3 palonosetronem. Bezpečnost perorální formy byla potvrzena studií fáze II/III zahrnující 1169 pacientů. Níže prezentovaná studie se pak zaměřila na bezpečnost intravenózní aplikace.

NEPA − účinnost a dostupné formulace

Perorální podání jedné kapsle přípravku (300 mg netupitantu; 0,5 mg palonosetronu) spolu s dexamethasonem před vysoce emetogenní chemoterapií (HEC) antracyklinem/cyklofosfamidem (AC) i non-AC ukázalo superiorní prevenci nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií (CINV) v 5 dnech po chemoterapii ve srovnání s kombinací palonosetron + dexamethason.

Fixní i. v. kombinace NEPA obsahuje hydrofilní fosforylované proléčivo netupitantu – fosnetupitant (235 mg) a palonosetron (0,25 mg).

Metodika a průběh studie

Bezpečnost jedné dávky tohoto kombinovaného léku podané i. v. v průběhu 30 minut před iniciální HEC a před dalšími cykly u chemonaivních pacientů se solidními tumory hodnotila randomizovaná dvojitě zaslepená stratifikovaná (podle pohlaví a státu) studie fáze III, do které byla v letech 2015 a 2016 zapojena i centra v České republice.

Pacienti dostávali buď i. v., nebo p. o. preparát s fixní kombinací netupitantu/palonosetronu, vždy spolu s dexamethasonem, který byl podáván ve dnech 1–4. Bezpečnost byla primárně hodnocena podle nežádoucích příhod (AEs) vyskytujících se během léčby a podle elektrokardiogramů.

Výsledky

Celkem 404 pacientů dokončilo dohromady 1312 cyklů chemoterapie. Incidence a typ AEs byly v obou sledovaných ramenech podobné a většinou měly mírnou až střední intenzitu. V žádné ze skupin nebyla pozorována zvýšená incidence AEs během cyklů následujících po iniciálním podání chemoterapie.

Incidence AEs souvisejících s léčbou byla v obou ramenech podobná a relativně nízká (12,8 % u i. v. NEPA a 11,4 % u p. o. NEPA). Nejčastěji se vyskytovala zácpa (6,4 % u i. v. NEPA vs. 6,0 % u p. o. NEPA).

V žádném rameni se neobjevily závažné AEs související s léčbou. Nebyla pozorována žádná reakce v místě vpichu ani anafylaktická reakce související s podáním i. v. preparátu. Nebyly zaznamenány žádné klinicky relevantní změny v intervalu QT ani kardiologická rizika.

Závěr

Intravenózně podávaná kombinace netupitantu a palonosetronu byla u pacientů se solidními nádory, kteří dostávali HEC, dobře tolerována a vykazovala podobný bezpečnostní profil jako perorální varianta tohoto léčiva.

(mir)

Zdroj: Schwartzberg L., Roeland E., Andric Z. et al. Phase III safety study of intravenous NEPA: a novel fixed antiemetic combination of fosnetupitant and palonosetron in patients receiving highly emetogenic chemotherapy. Ann Oncol 2018 Jul; 29 (7): 1535–1540, doi: 10.1093/annonc/mdy169.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se