Antiemetická léčba chemoterapií indukované nauzey u dětských pacientů

28. 4. 2016

Nevolnost a zvracení jsou častým problémem u dětských pacientů podstupujících léčbu malignit, a to i přes neustálý rozvoj antiemetické terapie. Update systematického přehledu antiemetické terapie u pediatrických pacientů se zabýval hledáním nejvhodnějšího léčebného režimu.

Cílem studie bylo zhodnotit efektivitu a nežádoucí účinky různých farmakoterapeutických postupů, jejichž úkolem je předcházení nebo kontrola akutní či pozdní nevolnosti a zvracení u dětí a mladistvých do 18 let podstupujících chemoterapii.

Autoři přehledu pracovali s randomizovanými kontrolovanými studiemi, v nichž byl účinek antiemetik, kanabinoidů nebo benzodiazepinů porovnáván s účinkem placeba nebo jiných intervencí.

Výsledky metaanalýzy

Do výzkumu bylo zahrnuto 34 studií, které se zabývaly řadou různých antiemetik podávaných v odlišných dávkách. Většina kvantitativních dat (27 studií) se vztahuje ke kompletní kontrole akutního zvracení. Nežádoucí účinky byly hlášeny ve 29 studiích. Ovlivněním nauzey se zabývalo 16 studií.

Dvě studie hodnotily kombinaci dexamethasonu a antagonistů receptoru 5-HT3 a jejich účinek na úplnou kontrolu zvracení (poolovaný poměr rizik [pRR] 2,03; 95% CI 1,35−3,04). Tři studie porovnávaly granisetron v dávce 20 μg/kg a v dávce 40 μg/kg pro úplnou kontrolu zvracení (pRR 0,93; 95% CI 0,80−1,07). Tři studie porovnávaly granisetron a ondansetron pro kompletní kontrolu akutní nauzey (pRR 1,05; 95% CI 0,94−1,17), jejich účinek na akutní zvracení (pRR 2,26; 95% CI 2,04−2,51), pozdní nauzeu (pRR 1,13; 95% CI 0,93−1,38) a pozdní zvracení (pRR 1,13; 95% CI 0,98−1,29). Narativní syntéza studií naznačuje, že antagonisté receptoru 5-HT3 jsou efektivnější než starší antiemetika, a to i v případě, že tyto látky jsou kombinovány se steroidy. Kanabinoidy jsou pravděpodobně účinné, ale také mají časté nežádoucí účinky.

Závěr

Na závěr autoři konstatují, že poznatky v oblasti antiemetické terapie pro léčbu chemoterapií indukované nauzey a zvracení u dětských pacientů nejsou dostatečné. Tato přehledová práce naznačuje, že antagonisté receptorů 5-HT3 jsou účinné u pacientů podstupujících emetogenní chemoterapii. Také se zdá, že granisetron či palonosetron jsou lepší než ondansetron. Přidání dexamethasonu zlepšuje kontrolu zvracení, ačkoliv poměr benefitu a rizika pro dětské pacienty zůstává nejasný. Zajisté jsou potřebné další studie, které se budou problematikou antiemetické terapie u pediatrických pacientů nadále zabývat.

(mak)

Zdroj: Phillips R. S., Friend A. J., Gibson F. et al. Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in childhood. Cochrane Database Syst Rev 2016 Feb; 2: CD007786; doi: 10.1002/14651858.CD007786.pub3.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se