Analýzy nákladové užitečnosti a dopadu na rozpočet při použití kombinace netupitant + palonosetron v profylaxi CINV

28. 3. 2018

Antagonista receptoru NK1 netupitant a antagonista receptoru 5-HT3 2. generace palonosetron dohromady tvoří perorální fixní kombinaci (NEPA) s velmi dobrou účinností proti opožděnému zvracení a nevolnosti způsobeným emetogenní chemoterapií. Cílem práce italských autorů bylo vyhodnocení efektivity rozložení finančních zdrojů v rámci italského národního zdravotního systému při používání této fixní kombinace pro profylaxi nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií (CINV) a udržitelnost používání uvedené kombinace.

Metodika

Pro určení dopadu užívání NEPA na rozpočet italského národního zdravotního systému byl použit Markovův model. Srovnáván byl inkrementální poměr nákladové užitečnosti NEPA pro kombinace aprepitant (APR) + palonosetron (PALO), fosaprepitant (fAPR) + PALO, APR + ondansetron (ONDA), fAPR + ONDA u pacientů dostávajících vysoce emetogenní chemoterapii (HEC) a pro kombinace APR + PALO a fAPR + PALO u pacientů dostávajících středně emetogenní chemoterapii (MEC). Analýza počítala s 5letým časovým horizontem a zahrnovala kromě výše uvedených terapeutických schémat i léčbu samotným PALO (pro HEC i MEC). Srovnávány byly dvě situace možného vývoje: při užití NEPA v léčbě CINV a bez užití NEPA. 

Pro analýzu nákladové užitečnosti byl zohledněn 5denní časový horizont, který odpovídá fázím akutního a opožděného CINV. Přímé zdravotnické náklady zahrnovaly antiemetická léčiva a zvládání nežádoucích účinků a epizod CINV. Klinická data a informace o kvalitě života odkazovaly na dříve publikované práce. 

Primárním a sekundárním výstupem byly inkrementální náklady na parametr QALY (Quality Adjusted Life Year) a rozdílný ekonomický dopad dvou modelových situací z pohledu italského národního zdravotního systému.

Výsledky

NEPA je účinnější a levnější ve srovnání s APR + PALO (pro HEC a MEC), fAPR + PALO (pro HEC a MEC), APR + ONDA (pro HEC), fAPR + ONDA (pro HEC). Použití NEPA by pro italský národní zdravotní systém znamenalo úsporu 63,7 milionu € během 5 let (42,7 milionu € u pacientů s HEC a 20,9 milionu € u MEC).

Závěr

Využití fixní kombinace NEPA umožňuje zefektivnit alokaci finančních zdrojů ve zdravotnictví. Úspora je navíc udržitelná a vede ke snížení nákladů oproti uvažované situaci, ve které se NEPA nepoužívá.

(mir)

Zdroj: Restelli U., Saibene G., Nardulli P. et al. Cost-utility and budget impact analyses of the use of NEPA for chemotherapy-induced nausea and vomiting prophylaxis in Italy. BMJ Open 2017; 7 (7): e015645, doi: 10.1136/bmjopen-2016-015645.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se