Aktualizované guidelines ASCO podporují užití nové fixní kombinace NEPA v prevenci nauzey a zvracení během vysoce emetogenní chemoterapie

22. 6. 2017

V poslední době narůstá počet pacientů, kteří se potýkají s různými druhy nádorových onemocnění. Řada z nich podstupuje chemoterapii, u níž je jedním z nepříjemných vedlejších účinků nauzea, případně zvracení. Pro určení vhodné léčby nauzey a zvracení jsou k dispozici guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO), do nichž byla nově zařazena i kombinovaná terapie netupitantem s palonosetronem (NEPA).

NEPA a její indikace

NEPA je zkratkou pro fixní kombinaci 0,5 mg palonosetronu (antagonista receptoru 5-HT3) a 300 mg netupitantu (antagonista receptoru NK1). Tento léčivý přípravek se podává perorálně a jeho používání je schváleno Evropskou lékovou agenturou (EMA) pro prevenci akutní a oddálené nauzey a zvracení spojenými s vysoce emetogenní protinádorovou chemoterapií založenou na cisplatině a pro prevenci akutní a oddálené nauzey a zvracení spojenými se středně emetogenní protinádorovou chemoterapií.

Výsledky studií

Odborná společnost ASCO provedla výzkum, kterým měla v úmyslu doložit opodstatnění použití NEPA u vysoce emetogenní chemoterapie. Analyzovala proto výsledky dvou randomizovaných studií fáze III a jedné randomizované studie fáze II.

První studie fáze III srovnávala podání NEPA s palonosetronem u 1449 pacientů se solidními tumory postupujících léčbu antracyklinem a cyklofosfamidem. V obou ramenech byl v den 1 podán společně s NEPA nebo palonosetronem dexamethason. Studie prokázala lepší účinnost NEPA na nauzeu a zvracení. Bezpečnostní profil NEPA byl podobný profilu palonosetronu. Mezi nejčastější nežádoucí příhody spojené s terapií patřily bolesti hlavy (3,3 % pacientů na NEPA; 3 % palonosetron) a zácpa (2,1 % NEPA i palonosetron).

Druhá studie fáze III probíhala u nemocných léčených středně a vysoce emetogenní chemoterapií. Pacientům byla náhodně přidělena antiemetická terapie buď NEPA, nebo perorálně podaným aprepitantem spolu s palonosetronem. V obou ramenech byl zároveň podán dexamethason podle chemoterapeutického plánu. 98 % pacientů dokončilo 1. cyklus, 75 % nejméně 4 cykly a 40 % pak 6 cyklů. Míra kompletní odpovědi s NEPA byla vysoká u všech cyklů. Nežádoucí účinky spojené s léčbou se vyskytly u 10,1 % pacientů léčených NEPA a 5,8 % pacientů léčených aprepitantem v kombinaci s palonosetronem. Nejčastějšími nežádoucími účinky u pacientů léčených NEPA byly zácpa (3,6 %) a bolest hlavy (1 %).

Studie fáze II se zúčastnilo 694 pacientů se solidními tumory podstupujících léčbu cisplatinou. Pacientům byl náhodně přidělen jeden z 5 odlišných antiemetických léčebných režimů: netupitant v dávce 100, 200 či 300 mg s tím, že každá dávka byla kombinována s perorálně podaným palonosetronem v dávce 0,5 mg. Další dostali perorálně 0,5 mg palonosetronu nebo standardní 3denní léčbu aprepitantem a intravenózně podaným ondasetronem v dávce 32 mg. Všem pacientům byl podán dexamethason v den 1−4. Studie prokázala statisticky významně vyšší celkovou odpověď (bez zvracení a potřeby podat záchrannou léčbu) u NEPA v nejvyšší dávce ve srovnání se samotným palonosetronem. Vyšší dávka NEPA byla spojená se zlepšením kompletní protekce. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly škytavka a bolest hlavy. U jednoho pacienta se objevil závažný nežádoucí účinek spojený s léčbou (ztráta vědomí).

Závěr

Studie prokazují vyšší antiemetickou účinnost kombinace NEPA s dexamethasonem oproti palonosetronu s dexamethasonem v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení. Léčba NEPA byla dobře tolerována ve všech 3 hodnocených studiích, bezpečnostní profil léčby byl podobný s kontrolními rameny. Ze studií vyplynulo nové doporučení pro prevenci nauzey a zvracení u pacientů postupujících chemoterapii. Všem pacientům podstupujícím vysoce emetogenní chemoterapii by měla být nabídnuta kombinovaná léčba antagonistou receptoru NK1, antagonistou receptoru 5-HT3 a dexamethasonem. Perorální kombinace NEPA a dexamethasonu představuje další terapeutickou možnost v tomto nastavení.

(mkd)

Zdroje:
1. Hesketh P. J., Bohlke K., Lyman G. H. et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology focused guideline updateJ Clin Oncol 2016 Feb 1; 34 (4): 381−386, doi: 10.1200/JCO.2015.64.3635.
2. SPC Akynzeo. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003728/WC500188432.pdfŠtítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se