Metamizol v terapii akutní pooperační bolesti u dospělých pacientů

6. 3. 2019

Metamizol je nesteroidní analgetikum a antipyretikum používané v některých zemích, včetně České republiky, v terapii akutní i chronické bolesti nebo horečky. Přehled klinických studií hodnotí účinnost a bezpečnost metamizolu indikovaného při léčbě akutní pooperační bolesti u dospělých pacientů.

Úvod

Metamizol je efektivní neopioidní analgetikum zavedené do klinické praxe již v roce 1922. Vykazuje silné analgetické účinky a používá se nejčastěji v terapii pooperační, kolikovité, nádorové a migrenózní bolesti. Kromě analgetického účinku má i významné antipyretické a méně také spasmolytické účinky. Na rozdíl od nesteroidních antiflogistik však nevykazuje v terapeutických dávkách žádnou antiflogistickou aktivitu.

V některých zemích je jeho použití omezeno, či dokonce zakázáno z důvodu možných nežádoucích účinků na krvetvorbu, zejména v podobě rizika agranulocytózy. Incidence tohoto nežádoucího efektu je však dle výsledků různých studií nejasná a ve sledovaných populacích velmi nízká.

Inzerce:

Systematický přehled

Prezentovaná přehledová práce hodnotí účinnost a bezpečnost jedné dávky metamizolu v terapii akutní pooperační bolesti u dospělých pacientů v porovnání s placebem a jinými analgetiky. Za účelem analýzy byly vyhledány randomizované dvojitě zaslepené klinické studie hodnotící účinnost jedné dávky metamizolu v terapii středně silné až silné pooperační bolesti. Zahrnuty byly studie hodnotící perorální, rektální, intravenózní a intramuskulární podání metamizolu. Primárním cílem bylo zjistit počet pacientů, kteří dosáhli alespoň 50% snížení intenzity bolesti po dobu 4–6 hodin.

Inkluzní kritéria splnilo celkem 8 studií zahrnujících 809 nemocných, přičemž ve všech byla hodnocena účinnost a bezpečnost metamizolu s kontrolními (placebo) i aktivními skupinami (ibuprofen, paracetamol, kyselina acetylsalicylová, flurbiprofen, ketoprofen). Metamizol byl podáván v dávce 500 mg perorálně (5 studií; n = 143), 1000 mg perorálně (2 studie; n = 58) a 2000 mg intramuskulárně (1 studie; n = 35). Jedna ze studií hodnotila pacienty po dentálním výkonu, tři po ortopedickém výkonu, dvě po epiziotomii, jedna po tonzilektomii a jedna po urologickém výkonu. Všechny studie byly malé, avšak se střední až dobrou kvalitou.

Výsledky 

U 73 % pacientů bylo dosaženo 50% redukce intenzity bolesti při podání 500 mg metamizolu v porovnání s 32 % pacientů dostávajících placebo (n = 288; NNT [počet léčených pacientů nutný k dosažení terapeutického cíle u jednoho z nich] = 2,4; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,9–3,1).

V jiných dávkách a cestách podání metamizol také vykazoval výraznou účinnost, pro nedostatek dat však nebylo možné vytvořit statistickou analýzu. Obdobně tomu bylo i v případě porovnání s jinými analgetiky.

Méně pacientů užívajících metamizol vyžadovalo podání záchranné medikace v porovnání s pacienty na placebu (7 vs. 34 %). V žádné ze studií nebyly pozorovány závažné nežádoucí příhody.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že metamizol je účinným analgetikem v terapii akutní pooperační bolesti. Statistickou analýzu prokazující signifikantní účinnost bylo možné provést pouze při podávání metamizolu v dávce 500 mg perorálně. V ostatních sledovaných parametrech byla také patrná efektivita metamizolu, pro nedostatek dat však nebylo možné vytvořit statistickou analýzu. Zároveň nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody.

(holi)

Zdroj: Hearn L., Derry S., Moore R. A. Single dose dipyrone (metamizole) for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016 Apr 20; 4: CD011421. doi: 10.1002/14651858.CD011421.pub2.Štítky
Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se