Metamizol v perioperační léčbě u dětí do 14 let věku – výsledky dotazníkového průzkumu z praxe

17. 3. 2020

Nedávno provedený průzkum u německy mluvících lékařů hodnotil využívání neopioidních analgetik v perioperační péči u dětí do 14 let. Zaměřil se na využívání metamizolu a monitorování případné agranulocytózy, která byla u tohoto přípravku popsána.

Dotazníkové šetření 

Průzkum byl proveden prostřednictvím on-line dotazníku, který byl rozeslán členům Německé společnosti pro anestezii a intenzivní lékařskou péči a Německé společnosti pro léčbu bolesti. Dotazník vyplnilo 1476 lékařů, kteří se podílejí na léčbě dětí do 14 let. Celých 90,5 % jich bylo z Německa, ale zapojili se rovněž odborníci z Rakouska, Švýcarska a Nizozemska.

Využívání metamizolu

Neopioidní analgetika v perioperační péči používá 99,1 % respondentů: 83,9 % nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), 68,6 % mitamizol, 67,5 % paracetamol, 2 % inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2). Metamizol i. v. byl nejpoužívanějším analgetikem během operace. V pooperačním období používají němečtí anesteziologové ve stejné míře metamizol, NSAIDs a paracetamol. V případě závažné bolesti používá 49,3 % respondentů metamizol v kombinaci s jiným neopioidním analgetikem, 14,8 % ho podává v monoterapii a 23,2 % jej nikdy nepoužilo.

Dávkování

Co se týče dávkování, většina lékařů podává metamizol i. v. nejvýše v dávce 15 mg/kg, 26 % v dávkách 16–20 mg/kg. Dobu užívání metamizolu omezuje 20,2 % respondentů, a to v rozmezí od jediného podání až po podávání po dobu 2 týdnů.

Bezpečnost

Celé 2/3 lékařů neuvedly výskyt žádných nežádoucích příhod při podávání metamizolu. 3–4 % respondentů pozorovala alergické/anafylaktické reakce nebo pokles krevního tlaku. 73,1 % respondentů nezjistilo žádnou změnu počtu leukocytů u dětí léčených metamizolem, agranulocytózu zaznamenalo 0,14 % lékařů, obvykle jako náhodný nález. Nebyly ovšem zjištěny žádné závažné důsledky tohoto stavu. Rutinní monitorování krevního obrazu při léčbě metamizolem provádí jen 5,5 % lékařů. O možných vedlejších účincích informuje rodiče léčeného dítěte občas 6,1 % respondentů, vždy pouze 3,5 % z nich.

Závěr

Tento průzkum u německy mluvících lékařů ukázal, že metamizol je často používaným neopioidním analgetikem v perioperační péči o děti do 14 let věku. Jde o preferované analgetikum v profylaktické léčbě bolesti podávané intraoperačně. Při jeho použití je ovšem třeba monitorovat klinické příznaky agranulocytózy a předem o nich poučit pacienty a jejich rodiče.

(zza)

Zdroj: Witschi L., Reist L., Stammschulte T. et al. Perioperative use of metamizole and other nonopioid analgesics in children: results of a survey. Anaesthesist 2019 Mar; 68 (3): 152−160, doi: 10.1007/s00101-018-0532-4.Štítky
Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře
Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Léčba bolesti
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Výhody kombinovaných analgetik
Autoři: MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se