Metamizol v léčbě bolesti u pacientů se subarachnoidálním krvácením

10. 5. 2023

Studie českých autorů z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nedávno publikovaná v British Journal of Neurosurgery hodnotila analgetickou léčbu u pacientů se subarachnoidálním krvácením. Použití metamizolu jako hlavního analgetika bylo spojeno s významně nižším rizikem nepříznivých klinických výsledků po 2 týdnech i 6 měsících v porovnání s jinými neopioidními i opioidními analgetiky.

Úvod

Ke zmírnění intenzivních bolestí hlavy se u pacientů se subarachnoidálním krvácením používají různá analgetika. Jednotlivé přípravky také mohou zasahovat do různých patofyziologických drah. Brněnští odborníci se proto pokusili zhodnotit, zda má metamizol významný dopad na vznik ischemických komplikací a hydrocefalu a jak ovlivňuje celkové výsledky u pacientů se subarachnoidálním krvácením z aneurysmatu v porovnání s jinými neopioidními analgetiky i s opioidy.  

Metodika studie a hodnocená populace pacientů

Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii provedenou v jediném centru. Zařazeno bylo 192 pacientů se subarachnoidálním krvácením, u nichž byl zjištěn iniciální klinický stav, průvodní onemocnění a podávané analgetikum včetně denní dávky během 14denní hospitalizace po vzniku krvácení. Pomocí univariační a multivariační logistické regrese autoři hodnotili vliv různých faktorů včetně podávaných analgetik na rozvoj pozdní mozkové ischémie a hydrocefalu a na výsledky léčby po 2 týdnech a po 6 měsících.

Výsledky

Přestože podávání neopioidních analgetik nemělo obecně dopad na rozvoj pozdní ischémie mozku nebo hydrocefalu, preskripce metamizolu jako hlavního analgetika byla provázena významně nižší pravděpodobností nepříznivých výsledků za 2 týdny i za 6 měsíců po vzniku krvácení a také významně nižší pravděpodobností pozdní ischémie mozku. Opioidy byly indikované primárně k analgosedaci u pacientů s mechanickou podporou ventilace ve špatném klinickém stavu. Jejich podávání bylo spojeno s významně vyšší šancí na nepříznivý výsledek léčby, rozvoj pozdní mozkové ischémie a hydrocefalu.

Závěr a diskuse

Zjištění českých odborníků naznačuje, že použití metamizolu v léčbě bolesti u pacientů se subarachnoidálním krvácením může být spojeno s lepšími klinickými výsledky z krátkodobého i dlouhodobějšího pohledu a nižší pravděpodobností rozvoje mozkové ischémie a hydrocefalu v porovnání s jinými neopioidními analgetiky. Sami autoři však upozorňují, že se jedná o retrospektivní hodnocení a přínos metamizolu u těchto pacientů je třeba ověřit v budoucích prospektivních studiích.

(zza)

Zdroj: Solár P., Joukal M., Šilar Č., Jančálek R. Impact of analgesic regimen on patient outcome following subarachnoid hemorrhage: positive adjuvant effects of metamizole. Br J Neurosurg 2022 Dec 5, doi: 10.1080/02688697.2022.2151563 [Epub ahead of print].Štítky
Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se