Metamizol jako preferované neopioidní analgetikum

6. 3. 2018

Metamizol (v zahraniční literatuře často označovaný jako dipyron) je vhodný k léčbě akutní i chronické bolesti. Autoři následující práce poukazují na skutečnost, že v německy mluvících zemích je dokonce nejčastější volbou mezi neopioidními analgetiky.

Úvod

Neopioidní analgetika jsou pro léčbu bolesti – akutní i chronické – používána velmi často. Metamizol je alternativou k nesteroidním antiflogistikům (NSAIDs) a paracetamolu, nicméně jak často je anesteziologové skutečně používají ke zvládnutí perioperační a chronické bolesti, bylo dosud otázkou. Stejně tak jsou diskutovány jeho nežádoucí účinky.

Dotazníkový průzkum

Anesteziologové a algeziologové z německy mluvících zemí dostali e-mailem odkaz na dotazník, ve kterém odpovídali na otázky týkající se používání neopioidních analgetik (NSAIDs, inhibitorů COX-2 – koxibů, paracetamolu a metamizolu) a dále bezpečnosti metamizolu v perioperační péči a u chronické bolesti. Celkem byly vyhodnoceny odpovědi od 2237 respondentů.

Výsledná zjištění

Neopioidní analgetika volilo pro léčbu akutní bolesti cca 97,4 % respondentů: 93,8 % lékařů podávalo metamizol, 54,0 % NSAIDs, 41,8 % inhibitory COX-2 a 49,2 % paracetamol. Preoperačně podávalo neopioidní analgetika 22,3 % respondentů, perioperačně 86,1 % a pooperačně 73 %.

Pro kontrolu chronické bolesti předepsalo 76,7 % lékařů perorální metamizol v kombinaci s dalším neopioidním analgetikem, 19,9 % lékařů použilo samotný metamizol a pouze 2,9 % lékařů se metamizolu zcela vyhnulo.

Případy agranulocytózy vyvolané metamizolem byly zaznamenány u 3,5 % respondentů v rámci terapie akutní bolesti a u 1,5 % v případě chronické bolesti. Většina respondentů (v léčbě akutní bolesti 73,0 %, v léčbě chronické bolesti 59,3 %) při léčbě metamizolem nekontrolovala krevní obraz. Pacienti byli jen zřídka informováni o možných nežádoucích účincích léku.

Závěr

Metamizol je v německy mluvících zemích preferované neopioidní analgetikum pro zvládání perioperační i chronické bolesti. Ačkoliv se objevily případy agranulocytózy, anesteziologové se shodují, že přínos tohoto analgetika převažuje jeho rizika. Pro větší bezpečnost pacientů by bylo vhodné zlepšit jejich informovanost.

(mir)

Zdroj: Reist L., Erlenwein J., Meissner W. et al. Dipyrone is the preffered nonopioid analgesic for the treatment of acute and chronic pain. A survey of clinical practice in German-speaking countries. Eur J Pain 2018 Jan 29, doi: 10.1002/ejp.1194 [Epub ahead of print].Štítky
Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se