Metamizol jako bezpečná alternativa v managementu pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs

2. 8. 2017

Nedávno publikovaná metaanalýza se zabývala bezpečností a účinností metamizolu v tlumení pooperační bolesti pacientů s kontraindikací podávání nesteroidních antirevmatik (NSAIDs).

Limitace léčby pooperační léčby bolesti

Management pooperační bolesti bývá komplikovaný zejména u jedinců, u nichž jsou kontraindikovaná NSAIDs. Nejčastější kontraindikací podávání NSAIDs je anamnéza žaludečního či duodenálního vředu, krvácení nebo postižení ledvin. Použití opioidů je omezeno nežádoucími účinky (nauzea, zvracení, pocit sucha v ústech, obstipace, ale i respirační deprese a hypotenze). 

Přidání metamizolu do pooperační analgezie

Aktuální doporučení Nizozemské anesteziologické asociace uvádějí jako alternativu pooperačního tlumení bolesti u pacientů s kontraindikacemi NSAIDs metamizol. Metamizol je inhibitor syntézy prostaglandinů, který silně tlumí COX-1 a COX-2. Má analgetický, antipyretický, spasmolytický a slabý protizánětlivý účinek. Z důvodu popsaného rizika agranulocytózy je jeho podávání ovšem považováno za diskutabilní.

Výsledky metaanalýzy

Autoři recentně publikované nizozemské práce provedli analýzu dostupných literárních zdrojů (PubMed, databáze WHO VigiBase), které se zabývaly účinností a bezpečností metamizolu v léčbě pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs.

Metaanalýza ukázala, že po aplikaci perorální dávky metamizolu dosáhlo 70 % pacientů minimálně 50% úlevy od bolesti trvající 4−6 hodin, což je účinek srovnatelný s NSAIDs. Perorální metamizol má vysokou biologickou dostupnost a je rychle absorbován. Maximální koncentrace je dosaženo za 1,2−2 hodiny. V porovnání s NSAIDs je výskyt žaludečního a duodenálního krvácení při léčbě metamizolem nižší. Metamizol se také jeví jako bezpečný z hlediska poškození renálních funkcí u pacientů s normálními ledvinnými funkcemi (u nemocných se srdečním či renálním selháním není dostatek dat).

Při analýze byla podrobně zjišťována incidence polékové agranulocytózy: Jednalo se o 10 případů v nemocničních zařízeních v Berlíně v letech 2000−2010; extrapolací na celou německou populaci by se jednalo pouze o 300 případů za 10 let. Je známo, že riziko vzniku agranulocytózy se snižuje, pokud metamizol není podáván déle než 1 týden.

Závěr

Na základě zjištěných dat autoři uzavírají, že incidence metamizolem indukované agranulocytózy je minimální a lze ji považovat za akceptovatelnou, zejména při krátkodobém podávání v léčbě pooperační bolesti. Metamizol proto může představovat účinnou a bezpečnou alternativu NSAIDs zlepšující pooperační komfort pacientů.

(moa) 

Zdroj: Konijnenbelt-Peters J., van der Heijden C., Ekhart C. et al. Metamizole (dipyrone) as an alternative agent in postoperative analgesia in patients with contraindications for nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Pain Pract 2017 Mar; 17 (3): 402−408, doi: 10.1111/papr.12467.Štítky
Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře
Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Léčba bolesti
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Výhody kombinovaných analgetik
Autoři: MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se