Léčba bolesti po jednodenní chirurgii

21. 4. 2022

U pacientů po bolestivém chirurgickém zákroku je důležitou součástí rekonvalescence rovněž účinná kontrola bolesti. V klinické praxi se běžně používá kombinovaná analgezie využívající paracetamol a nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs), která však nejsou až pro čtvrtinu pacientů vhodná. Alternativou může být metamizol. Práce publikovaná v European Journal of Anaesthesiology hodnotila noninferioritu kombinace paracetamol/metamizol vůči paracetamolu/ibuprofenu v léčbě bolesti u pacientů po jednodenní chirurgii.

Kontrola bolesti po ambulantním chirurgickém zákroku

Adekvátní pooperační analgezie pacientů po jednodenním chirurgickém zákroku naráží na dva hlavní problémy. Pacienti musejí bolest řešit doma sami a způsob podání je omezený v porovnání s možnostmi během hospitalizace. I přes pokroky terapie bolesti v posledních letech uvádí středně těžké až těžké bolesti po propuštění 9−40 % pacientů.  

Po zákrocích jednodenní chirurgie se doporučuje nasadit kombinaci perorálního paracetamolu, NSAID, slabých opioidů a lokálních anestetik. NSAIDs však nejsou z důvodu kontraindikací vhodná až u 25 % pacientů. Potenciální náhradou tak může být metamizol. Jedná se o neopioidní sloučeninu s analgetickým, antipyretickým a spasmolytickým efektem. Její nasazení může ve velmi vzácných případech způsobit agranulocytózu, a proto tato modalita v současnosti není tak široce rozšířena. Účinnost metamizolu (při intravenózním či intramuskulárním podání) v potlačování bolesti po chirurgickém zákroku je dobře popsána, ovšem pro kombinaci s paracetamolem máme zatím méně dat.

Metodika a průběh studie

Citovaná studie proběhla na 1 belgickém pracovišti a bylo do ní zařazeno 200 pacientů ve věku 18–70 let. Účastníci podstoupili elektivní zákroky jednodenní chirurgie: operaci hemeroidů (n = 50), artroskopickou operaci ramene (n = 50)či kolene (n = 50), případně operaci tříselné kýly (n = 50). Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k užívání kombinace paracetamolu (1 g 4× denně) s metamizolem (1 g 3× denně) nebo paracetamolu (1 g 4× denně) s ibuprofenem (600 mg 3× denně) po dobu 4 dnů. První dávka byla pacientům podána 30 minut před zákrokem. Záchrannou terapii představoval tramadol v dávce 50 mg až 3× denně. Intenzita bolesti byla měřena pomocí vizuální analogové škály na pooperační jednotce, a dále 1.–3. pooperační den. Za noninferioritu byl považován rozdíl < 1 bod. Telefonicky také byly kontrolovány výskyt nežádoucích účinků a spokojenost pacientů s analgetickou léčbou.

Výsledná zjištění

Na pooperačním oddělení činil rozdíl v průměru skóre bolesti (± SD) mezi kombinacemi paracetamol/metamizol a paracetamol/ibuprofen 0,85 ± 0,78 bodu. Rozdíl < 1 byl zjištěn také v každém ze 3 pooperačních dnů.

Použití záchranné léčby na pooperační jednotce a během 1. a 3. dne po operaci se mezi skupinami nelišilo. Druhý pooperační den byla zaznamenána významně vyšší spotřeba záchranné medikace ve skupině užívající kombinaci paracetamol/ibuprofen (p = 0,042).      

Ve skupině, která dostávala ibuprofen, nahlásilo nežádoucí účinky 48 pacientů a ve skupině, jíž byl podáván metamizol, 56 pacientů. Mezi skupinami tak nebyl pozorován významný rozdíl v bezpečnosti léčby (p = 0,252). V průběhu studie také nedošlo k nahlášení výskytu agranulocytózy nebo závažných nežádoucích účinků. Spokojenost pacientů s léčbou byla u obou skupin srovnatelná. 

Závěr

Kombinace paracetamol/metamizol a paracetamol/ibuprofen vykázaly srovnatelnou účinnost v léčbě pooperační bolesti u pacientů po zákroku v rámci jednodenní chirurgie do 3. pooperačního dne. 

(eko)

Zdroj: Stessel B., Boon M., Pelckmans C. et al. Metamizole vs. ibuprofen at home after day case surgery: a double-blind randomised controlled noninferiority trial. Eur J Anaesthesiol 2019; 36 (5): 351−359, doi: 10.1097/EJA.0000000000000972.

Inzerce:Štítky
Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se