Bezpečnostní profil metamizolu – systematický přehled

28. 6. 2022

Metamizol náleží mezi dlouhodobě osvědčená nesteroidní analgetika pro léčbu akutní i chronické bolesti. Systematický přehled literatury publikovaný v Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics se zaměřil na bezpečnostní profil tohoto léčiva. Přinášíme souhrn nejdůležitějších výsledků.

Účinek a indikace metamizolu

Metamizol je nenávykové pyrazolové analgetikum, které působí též antipyreticky a spasmolyticky. Je indikovaný při silné akutní bolesti, včetně kolikovité, nebo při chronické bolesti a horečkách nereagujících na léčbu. 

Terapie silných pooperačních bolestí

Z hlediska účinnosti a bezpečnosti byl metamizol porovnáván například s opioidním analgetikem tramadolem, a to u pacientek po hysterektomii. V multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii (Torres et al.) byla u 151 pacientek (věk 18−60 let) hodnocena analgezie v období 24 hodin po abdominální hysterektomii. Obě léčiva dosahovala srovnatelné analgetické účinnosti, ovšem v tramadolovém rameni byl pozorován signifikantně vyšší výskyt nežádoucích účinků v oblasti gastrointestinálního traktu (42,1 vs. 20,2 %; p < 0,05). Léčba tramadolem byla rovněž spojená s častějším podáváním antiemetik (ondansetron) v období 24 hodin po operaci (46 vs. 29 %; p < 0,05).

Bezpečnostní profil

Metamizol byl po ohlášení několika případů fatální agranulocytózy na začátku 70. let 20. století stažen z trhu v několika evropských zemích a v USA. Na základě toho byla provedena řada neintervenčních epidemiologických studií ke kvantifikaci rizika vzniku agranulocytózy a dalších nežádoucích účinků spojených s užíváním metamizolu a jiných neopioidních analgetik.

Andrade et al. publikovali v roce 2016 systematický přehled bezpečnosti metamizolu, který byl založen na epidemiologických studiích publikovaných mezi roky 1980 a 2014. Zahrnuty byly epidemiologické studie zaměřené na bezpečnost metamizolu ve srovnání s kontrolní skupinou, které popisovaly nežádoucí účinky v oblasti hematologických abnormalit, gastrointestinálního krvácení, anafylaxe a hepatotoxicity. Do přehledu bylo zahrnuto celkem 22 publikací. 

Hematologické nežádoucí účinky

Riziko agranulocytózy hodnotilo 5 studií případů a kontrol a 1 kohortová studie. Jednotlivé odhady relativního rizika spojeného s užíváním metamizolu byly značně heterogenní, s poměry šancí (OR) v rozmezí od 1,5 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,8–2,7) do 40,2 (95% CI 14,7–113,3). V těchto studiích také byly pozorovány asociace mezi agranulocytózou a užíváním paracetamolu, salicylátů, diklofenaku a dalších nesteroidních antirevmatik (NSAIDs), se značně nekonzistentními výsledky.

Zjištění ve 3 případových studiích nenaznačila souvislost mezi metamizolem a aplastickou anémií.

Gastrointestinální bezpečnost

Z 5 případových studií, které hodnotily riziko krvácení do horní části gastrointestinálního traktu, 4 zjistily statisticky významné zvýšené riziko spojené s užíváním metamizolu (odhadovaný OR v rozmezí 1,4–2,7), které však obvykle bylo nižší než riziko spojené s užíváním jiných NSAIDs (odhady OR pro: paracetamol 0,6–1,5; kyselinu acetylsalicylovou 1,8–8,0; ibuprofen 1,3–4,1; naproxen 2,1–10,0; diklofenak 1,3–7,9).

Nebyly nalezeny dostatečné důkazy kauzálního vztahu mezi užíváním metamizolu a rizikem dalších zkoumaných nežádoucích účinků (hepatotoxicita, anafylaxe, kongenitální anomálie).

Závěr

Výsledky publikovaných studií jsou značně heterogenní, s velkými rozdíly v odhadech rizika nežádoucích účinků spojených s užíváním metamizolu a jiných NSAIDs. Kvůli malému vzorku zkoumaných případů a dalším omezením mohlo docházet k možnému zkreslení výsledků. Pro kvantifikaci potenciálních rizik spojených s užíváním NSAIDs je třeba provést epidemiologické studie s promyšleným designem.

(lexi)

Zdroje:
1. Torres L. M., Rodríguez M. J., Montero A. et al. Efficacy and safety of dipyrone versus tramadol in the management of pain after hysterectomy: a randomized, double-blind, multicenter study. Reg Anesth Pain Med 2001; 26 (2): 118–124, doi: 10.1053/rapm.2001.21437.
2. Andrade S., Bartels D. B., Lang R. et al. Safety of metamizole: a systematic review of the literature. J Clin Pharm Ther 2016; 41 (5): 459–477, doi: 10.1111/jcpt.12422.
3. SPC Novalgin. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0221112&tab=textsŠtítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Interní lékařství Kardiochirurgie Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se