THAOS: registr pro pacienty se vzácnou chorobou – transthyretinovou amyloidózou

18. 11. 2020

Transthyretinová amyloidóza (ATTR) patří spolu s tisíci dalšími vzácnými jednotkami mezi diagnózy, se kterými se většina lékařů ve své praxi setká jen ojediněle. Ano, vzácné choroby jsou vzácné, neboť se vyskytují u velmi malé části lidské populace. Nicméně pacienti se vzácnými chorobami natolik raritní nejsou, a proto bychom na ně měli při diferenciálně diagnostických rozvahách vždy myslet.

Amyloidóza je onemocnění vyvolané ukládáním nerozpustných proteinových depozit ve tkáních a orgánech, což vede k poruše jejich funkce až k orgánovému selhání. Proteinů, které mají amyloidogenní potenciál, je dnes známo již více než 30. Amyloidóza se může projevovat jako nemoc systémová nebo vzácněji lokalizovaná, dále jako získaná či hereditární.

Jednotlivé typy dle vyvolávajícího proteinu mají značnou geografickou variabilitu. V naší oblasti se nejčastější setkáváme s AL amyloidózou vyvolanou lehkými řetězci imunoglobulinů kappa či lambda. Transthyretinová amyloidóza vyvolaná mutací genu pro transthyretin (hATTR) je celosvětově nejhojněji zastoupená hereditární amyloidóza vůbec, s několika dobře definovanými endemickými oblastmi, jimiž jsou v Evropě Portugalsko, Švédsko, Kypr a Mallorca.

V klinickém obrazu pacientů s hATTR dominuje polyneuropatie, kardiomyopatie nebo různé kombinace obou. V případě proteinu transthyretinu existuje také nedědičná forma nemoci, někdy označovaná jako senilní amyloidóza, s predilekčním postižením srdce u starších jedinců, která je způsobena nemutovaným (wild-type) proteinem (wtATTR).

Základní informace o registru THAOS

V případě nemocí s výskytem v jednotkách případů bývá povědomí o diagnostice, průběhu, léčbě i prognóze pacientů často nedostatečné. Jedinou cestou je sdružování těchto informací v nadnárodních registrech, což výrazně zvýší šanci na záchyt dostatečného počtu nemocných a reprezentativní soubor dat. Pozitivní přínos již přinesly obdobné mezinárodní projekty, jako je např. Fabry Outcome Survey pro pacienty s Fabryho chorobou, jenž odstartoval v roce 2001, či databáze pacientů s ATTR, kteří podstoupili transplantaci jater (FAPWTR).

Se stejnou ideou byl založen registr THAOS (Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey), který již od roku 2007 sdružuje pacienty s transthyretinovou amyloidózou. Jde o globální multicentrický observační projekt, jehož trvání bylo naplánováno v délce minimálně 10 let. Hlavním cílem fungování registru je lépe porozumět této nemoci a definovat její přirozený průběh, což je umožněno studiem velké a heterogenní populace pacientů. Dle původního předpokladu projekt počítal se zapojením 50 pracovišť po celém světě a zaregistrování 2000 pacientů v prvních 10 letech. Analýza získaných dat umožní tvorbu terapeutických doporučení i informací pro lékaře jak správně postupovat při vedení péče o pacienty s ATTR. V současnosti se jedná o největší zdroj dat o transthyretinové amyloidóze.

Komu je účast v registru THAOS určena?

Projektu se účastní všichni symptomatičtí pacienti s hATTR (tedy s polyneuropatií a/nebo kardiomyopatií), dále asymptomatičtí nosiči mutantní alely TTR nebo i nemocní s wtATTR. Zadávání dat v elektronické podobě do registru zajišťuje pracoviště, které má pacienta dlouhodobě v péči. Před zahájením spolupráce s registrem musí každé pracoviště splnit podmínky, jimiž jsou schválení vedením instituce a vyhovění všem příslušným národním etickým a regulačním standardům. Všichni pacienti musejí svůj souhlas s účastí ve studii potvrdit podpisem.

Cíle projektu THAOS

 1. Pomoci poznat přirozený průběh nemoci ATTR, ať už hereditární či získané formy.
 2. Lépe porozumět vztahu mezi genotypem a fenotypem ATTR.
 3. Porovnat progresi nemoci a celkové přežití u pacientů s ohledem na to, zda podstoupili transplantaci jater, či nikoliv.
 4. Podpořit mezinárodní tým odborníků, kteří tak mají možnost tvořit klinická doporučení pro péči o pacienty s ATTR.
 5. Zlepšit management péče a terapie pro pacienty s ATTR díky publikační aktivitě dat z registru.
 6. Zhodnotit léčebné přístupy, které jsou dostupné pro pacienty s ATTR.

Jaké údaje jsou do registru zadávány

V registru THAOS se rozlišují 4 druhy vstupů: retrospektivní, základní, opakovaný, konečný. Vkládaná data jsou poměrně obsáhlá a zahrnují mj. následující:

 • demografické údaje
 • typ nemoci
 • příznaky a symptomy nemoci
 • současná a předchozí léčba
 • rodinná anamnéza
 • výsledky bioptického vyšetření
 • výsledky všech běžně prováděných vyšetření (neurologické, kardiologické, oční, renální, gastrointestinálního traktu)
 • dotazníková šetření (Norfolk QOL-DN, EQ-5D)

Nahlédneme-li do publikací, které již vzešly z dat registru THAOS, lze jen souhlasit, že se daří naplňovat očekávané výstupy. Tedy detailněji charakterizovat symptomatologii a klinický průběh ATTR při různorodosti genetických variant z odlišných oblastí světa, a to jak v endemických, tak i neendemických regionech.

(paf)

Zdroje:
1. Transthyretin-Associated Amyloidosis Outcome Survey (THAOS). ClinicalTrials.gov, 2020 Oct 8. Dostupné na: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00628745
2. Planté-Bordeneuve V., Suhr O. B., Maurer M. S. et al. The Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey (THAOS) registry: design and methodology. Curr Med Res Opin 2013; 29 (1): 77−84, doi: 10.1185/03007995.2012.754349.
3. Damy T., Kristen A. V., Suhr O. B. et al. Transthyretin cardiac amyloidosis in continental Western Europe: an insight through the Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey (THAOS). Eur Heart J 2019 Apr 1; ehz173, doi: 10.1093/eurheartj/ehz173.Štítky
Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se