Edukační nástroj wtATTR-CM estimATTR ke zhodnocení pravděpodobnosti transthyretinové kardiomyopatie

11. 11. 2022

Kardiomyopatie způsobená transthyretinovou amyloidózou představuje závažné onemocnění, které se v Česku vyskytuje nejčastěji v získané formě. Pro zlepšení prognózy nemocných je klíčová časná diagnostika a následná terapie. Webová aplikace wtATTR-CM estimATTR založená na metodě strojového učení slouží jako vzdělávací nástroj ke stanovení pravděpodobnosti přítomnosti onemocnění u pacientů se srdečním selháním.

Inzerce

Úvod

Podle současných poznatků se ukazuje, že kardiomyopatie způsobená transthyretinovou amyloidózou (ATTR-CM) není tak vzácné onemocnění, jak se předpokládalo. V Česku je nejčastěji diagnostikované u mužů starších 70 let bez detekovatelné mutace genu pro transthyretin. Jedná se o takzvaný wild-type (wtATTR-CM) neboli senilní transthyretinovou amyloidózu. Vzácněji je onemocnění podmíněno genetickou mutací pro transthyretin, přičemž tento typ se manifestuje časněji a může být asociován se závažnou senzorimotorickou a/nebo vegetativní polyneuropatií.1

V minulosti se ATTR-CM považovala za vzácné onemocnění, pokroky v neinvazivní diagnostice, zejména screening pomocí nukleární scintigrafie skeletu, však ukázaly prevalenci ATTR-CM v rizikových skupinách kardiologických pacientů v řádu procent.1 V rámci americké autoptické studie byla transthyretinová amyloidóza histologicky potvrzena u 17 % zkoumaných pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí, oproti 5 % osob z kontrolní skupiny.2 S onemocněním je tedy potřeba u starší populace počítat v rámci diferenciální diagnostiky srdečního selhání.1

Klinické projevy 

Prognóza onemocnění závisí na časné diagnostice a nasazení terapie, medián přežití v případě neléčené ATTR-CM činí 46 měsíců.1, 5 V klinickém obrazu dominují kardiální příznaky v podobě srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí, hypertrofie srdečních komor, fibrilace/flutteru síní, atrioventrikulárních a raménkových blokád. Mezi další kardiální příznaky patří také perikardiální výpotek1 a elevace kardiomarkerů (troponinu T).3 Klinicky se srdeční selhání manifestuje zejména pravostrannými projevy.1

Důležité je, že onemocnění je asociováno také s řadou extrakardiálních příznaků1 − jeden z nejčastějších představuje syndrom karpálního tunelu, jenž byl například ve studii, kterou publikovali Pinney et al. pozorován téměř u poloviny pacientů.4 Na riziko onemocnění dále upozorňuje senzorimotorická nebo vegetativní polyneuropatie, degenerativní onemocnění ramenních, kyčelních a/nebo kolenních kloubů, lumbální spinální stenóza a méně často netraumatická ruptura Achillovy šlachy nebo distální šlachy bicepsu paže na dominantní končetině.1, 5−7 Vzhledem k bohatému spektru extrakardiálních projevů se tak pacient může před rozvojem kardiálních symptomů onemocnění dostat do péče řady odborníků.10

Edukační nástroj wtATTR-CM estimATTR

Webová aplikace wtATTR-CM estimATTR slouží jako vzdělávací nástroj využívající umělé inteligence/strojového učení k odhadu pravděpodobnosti, že hypotetický pacient se srdečním selháním může trpět tímto onemocněním, a to s přihlédnutím k věku, pohlaví a odhadované prevalenci wtATTR-CM u pacientů se srdečním selháním s kombinací přítomnosti či nepřítomnosti 11 různých klinických příznaků souvisejících s tímto onemocněním.8, 9

On-line vzdělávací nástroj je k dispozici ve webovém rozhraní bez nutnosti instalace, spustit jej lze přitom kromě počítače i na tabletu či chytrém mobilním telefonu. Ovládání aplikace je jednoduché a její vyplnění zabere pouze několik minut. Po přesunu z úvodní obrazovky tlačítkem „Začít“ je uživatel přenesen do samotného vzdělávacího nástroje v podobě dotazníku, který je rozdělen do 3 kroků: V prvním kroku se vyplní, zda je přítomné srdeční selhání. Ve druhém kroku je potom uživatel vyzván k vyplnění věku a pohlaví pacienta. Třetí krok představuje vyplnění přítomnosti/nepřítomnosti 11 různých klinických příznaků (6 kardiálních a 5 extrakardiálních).8, 9

Výsledkem je stanovení takzvaného indexu podezření a odhadované pravděpodobnosti. Index podezření je pomůcka, která byla vyvinuta pro interpretaci odhadované pravděpodobnosti. Jedná se o poměr pravděpodobnosti, že by vybraná skupina projevů byla spojena s wtATTR-CM ve srovnání se srdečním selháním z jiných příčin. Maximální hodnota je 24x a znamená, že u pacienta s wtATTR-CM je 24× pravděpodobnější přítomnost všech 11 klinických projevů než u srovnatelného spárovaného pacienta se srdečním selháním z neamyloidní příčiny. Pokud je hodnota 1, pak je srdeční selhání v důsledku wtATTR-CM stejně pravděpodobné jako z jiné příčiny a v případě hodnoty < 1 je potom méně pravděpodobné.8, 9

Druhý parametr v podobě odhadu pravděpodobnosti se pohybuje v rozmezí 0–11 % a vychází z přítomnosti klinických projevů, přičemž označuje pravděpodobnost, že hypotetický pacient v obecné populaci pacientů se srdečním selháním trpí srdečním selháním v důsledku wtATTR-CM.8, 9

inzerce:

Závěr

Aplikace wtATTR-CM estimATTR představuje pouze edukační nástroj, nikoliv pomůcku k přesné diagnostice. Jedním z jejích cílů je zlepšení povědomí o kombinaci kardiálních a extrakardiálních projevů, které by měly vyvolat podezření na wtATTR-CM. Včasné odhalení tohoto onemocnění je klíčové, neboť bez léčby se prognóza pacientů rychle zhoršuje.8, 9

(holi, este)

Zdroje:
1. Kubánek M., Buncová M., Honsová E. Transthyretinová kardiomyopatie – významná příčina srdečního selhání s novými možnostmi diagnostiky a léčby. Interní medicína 2019; 21 (2): 88–91.
2. Mohammed S. F., Mirzoyev S. A., Edwards W. D. et al. Left ventricular amyloid deposition in patients with heart failure and preserved ejection fraction. JACC Heart Fail 2014; 2 (2): 113–122, doi: 10.1016/j.jchf.2013.11.004. 
3. Takashio S., Yamamuro M., Izumiya Y. et al. Diagnostic utility of cardiac troponin T level in patients with cardiac amyloidosis. ESC Heart Fail 2018; 5 (1): 27–35, doi: 10.1002/ehf2.12203.
4. Pinney J. H., Whelan C. J., Petrie A. et al. Senile systemic amyloidosis: clinical features at presentation and outcome. J Am Heart Assoc 2013; 2 (2): e000098, doi: 10.1161/JAHA.113.000098.
5. Witteles R. M., Bokhari S., Damy T. et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail 2019; 7 (8): 709–716, doi: 10.1016/j.jchf.2019.04.010.
6. Rubin J., Alvarez J., Teruya S. et al. Hip and knee arthroplasty are common among patients with transthyretin cardiac amyloidosis, occurring years before cardiac amyloid diagnosis: can we identify affected patients earlier? Amyloid 2017; 24 (4): 226–230, doi: 7.1080/13506129.2017.1375908.
7. Geller H. I., Singh A., Alexander K. M. et al. Association between ruptured distal biceps tendon and wild-type transthyretin cardiac amyloidosis. JAMA 2017; 318 (10): 962–963, doi: 10.1001/jama.2017.9236.
8. Huda A., Heitner S., Calambur V. et al. A machine learning framework for predicting risk of wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy [poster]. XVII International Society of Amyloidosis Symposium; 2020 Sep 14–18.
9. WILD-TYPE ESTIMATTR-CM. Vzdělávací nástroj pro odhad pravděpodobnosti přítomnosti transthyretinové amyloidní kardiomyopatie divokého typu (wtATTR-CM). Dostupné na: www.estimattr.cz
Více o nástroji: www.estimattr.cz/storage/cz/AboutPage.pdf
10. Law S., Gillmore J. D. When to suspect and how to approach a diagnosis of amyloidosis. Am J Med 2022 Apr; 135 (Suppl. 1): S2–S8, doi: 10.1016/j.amjmed.2022.01.004.

PP-VYN-CZE-0121Štítky
Neurologie
Partneři sekce
pfizer logo od 2021

Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se