Zvyšuje užívání levothyroxinu v rámci supresivní léčby karcinomu štítné žlázy riziko arytmií?

21. 2. 2022

Endogenní hypertyreóza je spojena se zvýšeným výskytem supraventrikulárních arytmií, zejména fibrilace síní, sinusové tachykardie či síňových extrasystol. Užívání vysokých dávek levothyroxinu v rámci úplné nebo částečné suprese TSH u nemocných s karcinomem štítné žlázy je spojeno s rozvojem subklinické exogenní hypertyreózy. Loni publikovaná polská studie hodnotila výskyt arytmií vyvolaných vysokými dávkami levothyroxinu u pacientů s karcinomem štítné žlázy a subklinickou hypotyreózou.

Metodika a průběh studie

Do prospektivní studie bylo mezi lety 2014 a 2016 zařazeno 98 žen bez klinických příznaků hypertyreózy, které byly dle koncentrací TSH (tyreotropního hormonu) stratifikovány do 3 skupin:

  • < 0,1 mIU/l (úplná suprese TSH levothyroxinem, n = 48)
  • 0,10–0,39 mIU/l (neúplná suprese TSH levothyroxinem, n = 25)
  • 0,4–4,0 mIU/l (kontrolní skupina bez karcinomu štítné žlázy, n = 25)

U pacientek s karcinomem štítné žlázy byla supresivní dávka levothyroxinu titrována každých 6 měsíců. Všechny účastnice absolvovaly 24hodinové holterovské monitorování EKG k posouzení srdeční frekvence a výskytu případné arytmie. 

Vylučovací kritéria zahrnovala užívání antiarytmik, kardiovaskulární (KV) onemocnění jako srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, vrozená nebo získaná srdeční vada či arytmie a klinické příznaky KV onemocnění jako systolický či diastolický šelest, kardiální otoky dolních končetin apod.

Výsledná zjištění

Průměrná doba supresivní terapie činila 2 roky. Mezi jednotlivými skupinami nebyl významný rozdíl v typu karcinomu štítné žlázy a dávce levothyroxinu, hladině volného trijodthyroninu (fT3), maximální, průměrné a minimální srdeční frekvenci ani ve výskytu srdečních arytmií.

Ve skupině s úplnou supresí TSH byla zjištěna negativní korelace mezi věkem a srdeční frekvencí a pozitivní korelace mezi přítomností arteriální hypertenze a srdeční frekvencí. V kontrolní skupině souvisela srdeční frekvence s koncentrací fT3 a přítomností arteriální hypertenze. Ve skupině s částečnou supresí TSH nebyla nalezena korelace žádného ze sledovaných parametrů se srdeční frekvencí.

Mezi skupinami nebyly zjištěny významné rozdíly v incidenci supraventrikulárních či komorových extrasystol ani paroxysmální supraventrikulární tachykardie. Nebyly zachyceny žádné epizody fibrilace síní. Logistická regresní analýza neukázala v žádné skupině žádné faktory, které by významně ovlivnily incidenci arytmií.

Závěr

Při zachování normální hladiny fT3 není užívání supresivních dávek levothyroxinu u nemocných s karcinomem štítné žlázy po tyreoidektomii spojeno se zvýšeným rizikem klinicky významných arytmií a neovlivňuje významně ani srdeční frekvenci. Citovaná studie však nezkoumala vliv body mass indexu (BMI) a koncentrace volného thyroxinu (fT4).

(mafi)

Zdroj: Kaziród-Wolski K., Kowalska A., Sielski J. et al. Occurrence of arrhythmias in women with thyroid cancer receiving suppressive doses of levothyroxine. Curr Oncol 2021; 28 (6): 5009–5018, doi: 10.3390/curroncol28060420.Štítky
Endokrinologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se