Zkušenosti se stanovením koncentrace antigenu N (SARS-CoV-2) u těžce nemocných s COVID-19

3. 2. 2022

Fluorescenční chromatografické stanovení antigenu N viru SARS-CoV-2 v séru pacientů se používá pro zjištění přítomnosti viru v organismu, tedy jako markeru replikace viru. V klinické praxi jím lze podepřít rozhodnutí o indikaci k léčbě a odhadnout i čas jejího ukončení. Využití metody ilustrujeme výsledky vlastního souboru pacientů s těžším průběhem COVID-19 hospitalizovaných v Nemocnici Havlíčkův Brod a z nich dále vybíráme dvě minikazuistiky týkající se imunosuprimovaných osob.

Metodika a význam stanovení antigenu N

Vyšetření se provádí z kapilární krve nebo ze separovaného séra. Vzorek s pracovním roztokem se inkubuje v chromatografické kazetce 15 minut a pak se měří přístrojem BOH-180. Rozmezí stanovení je 8,92 pg/ml – 1545 pg/ml. Ředěním séra je možné rozsah zvýšit až na 15 453 pg/ml.

Stanovení antigenu N je jednou z podmínek použití monoklonálních protilátek, protože svědčí pro replikaci viru. Podle doporučení (viz zdroje) by mělo být prokázáno nejméně 100 pg/ml antigenu N, aby mohla být nasazena léčba monoklonálními protilátkami. Podobné využití se nabízí i při rozvaze o použití antivirotik. Dle výsledků je možná titrace délky léčby remdesivirem v rozmezí 5–10 dnů. Léčba delší než 5 dnů je nutná u pacientů s významnou imunosupresí.

Výzkumný soubor a výsledky vyšetření

Soubor zahrnoval 18 pacientů hospitalizovaných na ARO Nemocnice Havlíčkův Brod v prosinci 2021 a lednu 2022. Nemocní s těžkým průběhem COVID-19 byli monitorováni stanovením antigenu N viru SARS-CoV-2. Výsledky vyšetření jsou zobrazeny v grafu na obr. 1 – hodnoty jsou vynesené v logaritmickém měřítku, vodorovná přerušovaná čára značí hranici 100 pg/ml. Doředění hodnot nad 1545 pg/ml jsme použili u 3 vzorků.

Obr. 1  Výsledky vyšetření hladin antigenu N viru SARS-CoV-2 


První vyšetření je z dne hospitalizace na ARO, tedy před zahájením intenzivní péče a terapeutických zásahů. Původně vysoké hladiny rychle klesaly po nasazení léčby na hodnoty < 100 pg/ml. Vzestup hodnot jsme viděli pouze v prvních dnech nemoci. Pokles koncentrace antigenu však nutně neznamená obrat k lepšímu. V další fázi těžkých stavů přicházejí komplikace (bakteriální infekce, autoimunitní zánět, fibrotizace plic), ale tehdy je již antivirotická léčba bez přínosu.  

U většiny pacientů byly při první detekci antigenu stanoveny rovněž protilátky proti antigenu S viru SARS-CoV-2 (Abbott Architect; v jednotkách AU/ml – neutralizační hladina 50 AU/ml). Tyto protilátky byly buď postinfekční, pokud onemocnění trvalo dostatečně dlouho, nebo postvakcinační. Ani v jednom případě nešlo o reinfekci. Produkce antigenu N přetrvávala několik dnů i v přítomnosti vysokých titrů antigenu S. Další sledování titrů protilátek nebylo kliniky indikované, sloužilo jen ke splnění vstupních podmínek použití monoklonálních protilátek.

   

Tab. 1  Hladina protilátek proti antigenu S u pacientů na počátku hospitalizace

 Pacient

Anti-S1 COV IgG (AU/ml)

A

12

B

 > 40 000

C

 > 40 000

D

24

E

nestanoveno

F

380

G

117

H

 > 40 000

I

nestanoveno

J

0

K

57

L

14 338

M

0

N

4 093

O

nestanoveno

P

315

Q

nestanoveno

    

Stanovení proteinu N u suprimovaných pacientů

Pacient 1

Pacient trpí revmatoidní artritidou s příslušnou lékovou supresí. Produkce antigenu N klesala podobně jako u nesuprimovaných pacientů, ale v hodnotách < 100 pg/ml vykazovala vzestupy a pády během 2 týdnů měření. Protilátky proti antigenu S byly od počátku extrémně vysoké.

Tab. 2  Hladiny antigenu N v průběhu hospitalizace pacienta 1

Den

1

2

4

7

9

10

11

14

COVNAG (pg/ml)

7275

14 121

262

20

66

47

20

34

      

Pacient 2

Pacient trpí chronickou lymfocytární leukémií (chemoterapie, biologická léčba, transplantace), výsledkem je těžká imunosuprese. Byla nasazena antivirová léčba remdesivirem v délce 5 dnů, jež vedla ke zlepšení klinického stavu. 10 dnů po ukončení léčby remdesivirem bylo plánováno propuštění do domácího léčení, ale den před propuštěním došlo k výraznému zhoršení klinického stavu na podkladě progrese covidové pneumonie. Pacient byl přeložen na ARO, kde byly zjištěny vysoké hodnoty antigenu N a minimální hladina protilátek (IgG 308 AU/ml; pacient měl přitom 3 dávky očkování a dostal již i monoklonální protilátky). Znovu byl nasazen remdesivir a byly podávány monoklonální protilátky za pravidelného sledování antigenu N. Léčba byla nutná po dobu 10 dnů, kdy již hladiny antigenu N poklesly pod 100 pg/ml.

    

Tab. 3  Hladiny antigenu N v průběhu hospitalizace pacienta 2

Den

21

25

29

32

36

38

40

COVNAG (pg/ml)

> 1545

989

166

56

18

15

0

      

Závěr

Stanovení antigenu N v séru je dostupná metoda pro odhad replikace viru SARS-CoV-2 u pacientů v těžkém stavu. Lze jím podepřít rozhodnutí o indikaci k antivirové léčbě a odhadnout i čas jejího ukončení. U suprimovaných pacientů odráží prolongovanou dobu replikace viru. Budeme nadále vyhodnocovat výsledky vyšetření a zaměříme se zejména na korelaci s klinickým vývojem a s výsledky jiných vyšetření (např. kvantitativního PCR).

  

Poděkování

Děkuji RNDr. Tomáši Fürstovi, Ph.D., za statistickou analýzu a prim. MUDr. Pavlu Longinovi za klinické údaje a cenné připomínky.

  

MVDr. Václav Fejt
vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod

  

Zdroje:
1. Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 – aktualizace z 4. 1. 2022. Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 4. 1. 2022. Dostupné na: www.infekce.cz/zprava22-01.htm
2. BIOUHAN. Antigen Test Analysis System. BIOHIT Healthcare (Hefei), 2022. Dostupné na: www.biouhan.com/AgS/index.aspxKurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se