Záznam webináře: Co přinesla pandemie COVID-19 v onkologii?

7. 6. 2021

Jaký dopad má pandemie COVID-19 na léčbu onkologicky nemocných pacientů? Vynechávají pacienti pravidelné kontroly z obavy před nákazou, nebo jsme se už s aktuální virovou hrozbou „naučili žít" a naši pacienti taktéž? A co očkování u onkologicky nemocných, lze jej doporučit? Řadu těchto a dalších otázek řešili onkologové v rámci webináře nazvaného „Aktuality v onkologické léčbě v průběhu druhé vlny COVID-19 v Česku“.

Pacienti se COVID-19 bojí, ale léčbu nezanedbávají

Odborné diskuse se zúčastnili prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN v Praze, MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové, prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., z Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ v Brně, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, z Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze, doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., z Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín a prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D., z onkologicko-chirurgického oddělení FN u sv. Anny v Brně.

„Položili jsme si s kolegy otázky, jak COVID-19 zasáhl nás, péči o naše pacienty i pacienty samotné. Také jsme vedli diskusi na téma vakcinace, protože se nás na ni pacienti často ptají,“ popisuje profesor Fínek. Každý z odborníků odpovídal na otázky, kterých bylo celkem pět. „My jsme se potom s paní primářkou Katolickou snažili jejich odpovědi nějak komentovat nebo doplnit, protože jak uvidíte, jsou nejen velice plastické, ale hlavně vyčerpávající.“

A na čem se oslovení odborníci shodují?

„V souhrnu zaznělo, že lékaři i pacienti si na COVID-19 již většinou zvykli. Pacienti se nemoci sice obávají a více se ptají, ale na kontroly i na terapii chodí jako před epidemií,“ shrnuje profesor Fínek. Co odborníkům spíše chybí, je péče praktického lékaře, kde probíhá mnoho konzultací po telefonu nebo e-mailem, což může mít za následek, že se k onkologům dostávají pacienti v horších stadiích onkologického onemocnění.

„V onkologii telemedicína až tak možná není. Můžeme samozřejmě poslat eRecept nebo výsledky, ale pacienta je třeba zhodnotit celkově, v ambulanci nebo na klinice, vidět ho, mluvit s ním,“ upozorňuje onkolog. A co změny v léčbě? „Více než dříve se například používají růstové faktory bílé řady, což souvisí se snahou předcházet komplikacím, a to hlavně neutropenii.“ 

Jednoznačnou shodu našli onkologové i v otázce vakcinace. Zde razí heslo „čím dříve, tím lépe!“. Otázkou je, co udělají nově se objevující mutace viru s účinností vakcín, ale to nepatřilo k náplni webináře.

Další podrobnosti z debaty nad otázkami týkajícími se aktuální situace a jejího vlivu na onkologickou péči v Česku i na Slovensku se dozvíte po zhlédnutí webináře, který vznikl za finanční podpory společnosti Teva Pharmaceuticals a je k dispozici na tomto webovém odkazu.


redakce proLékaře.cz



Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se