Věděli jste, že lázeňské prameny nejsou synonymem pro minerální vody?

27. 4. 2022

Pozitivní účinek silně mineralizovaných pramenů na lidské zdraví je znám již dlouhá staletí, ne-li tisíciletí. Tyto takzvané výtěžky z přírodních léčivých zdrojů v současnosti zaujímají důležitou úlohu nejen v lázeňské medicíně, ale také v terapii řady dalších zdravotních obtíží v ambulantní i nemocniční sféře. Se změnou legislativy spotřebitelského značení nápojů došlo k výrazné změně názvosloví oproti tomu zažitému. Z přívlastku „minerální“ se dnes nedozvíme nic o stupni mineralizace pramene. Tradiční označení „minerální voda“ nyní přísluší vodám s nižším stupněm mineralizace, kterým proto mohou být mylně přisuzovány léčebné účinky.

Minerální vody ve světle nové legislativy

Mineralizace podzemní vody je výsledkem rozpuštění minerálních látek ve vodě při jejím přirozeném pohybu v zemském podloží. Podle předchozí legislativy (norma ČSN 86 8000 O minerálních vodách) byly minerální vody definované jako přírodní vody s vyšším obsahem rozpuštěných látek, proplyněné vody a vody s vyšší teplotou či radioaktivitou, než je u běžných vod v jejich okolí běžné.

Tato norma byla nahrazena tzv. lázeňským zákonem (zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů) a vyhláškou MZ o zdrojích a lázních (č. 423/2001 Sb.). V rámci této legislativní úpravy došlo ke změně názvu jednotlivých kategorií a označení „minerální vody“ se začalo používat pro jakékoliv vody čerpané z podzemí (z minerálního prostředí), dříve označované jako stolní či pramenité vody.

Ačkoliv tedy pojem „minerální voda“ může běžnému spotřebiteli vyvolávat asociaci vysoké mineralizace, podle současné legislativy musejí veškeré produkty na volném trhu s pojmem „voda“ v názvu splňovat kritéria pro čistou pitnou vodu, tedy včetně nízké mineralizace.

Spotřebitelské vs. odborné hledisko

Na označení lahví se dnes pohlíží z dvou úhlů, z hlediska informací pro spotřebitele a z hlediska balneologického, tedy odborného.

Prvním aspektem z hlediska označování lahví na volném trhu jsou informace pro spotřebitele. „Minerální vody“ podle současné legislativy nesmějí obsahovat nadlimitní množství minerálů a musejí splňovat normu pro pitnou vodu. Jsou to tedy de facto běžné vody vhodné ke každodenní konzumaci jako nápoj, mohou se dále ochucovat a mohou být sycené potravinářským oxidem uhličitým.

Druhý aspekt představuje hledisko odborné. Vysoce mineralizovaný lázeňský pramen je z tohoto hlediska samozřejmě také „minerální voda“, protože pochází z minerálního prostředí, ovšem nesmí být takto na volném trhu nazýván, aby nedošlo k záměně s čistou pitnou vodou.

Výtěžky z přírodních léčivých zdrojů

Prameny stáčené pro léčebné využití jsou v současnosti označovány jako „výtěžek z přírodního léčivého zdroje“. Přírodním léčivým zdrojem se přitom podle současné legislativy rozumí přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití, a o tomto zdroji je vydáno osvědčení podle tohoto zákona. Zde se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého či s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou teplotu > 20 °C, případně radioaktivitu radonu > 1,5 kBq/l.

Na volném trhu jsou tyto prameny často označované opisným názvem „lázeňský pramen“, který spotřebitelům usnadňuje orientaci. Jako výtěžek z přírodního léčivého zdroje nesmějí být tyto vody upravované (přípustné je pouze odželeznění) a pro jejich pravidelnou konzumaci je vhodné doporučení lékaře.

Závěr

Jako „minerální vody“ jsou podle nové legislativy označeny na volném trhu vody k běžné každodenní konzumaci. Vody s léčivými účinky se označují jako „výtěžek z přírodního léčivého zdroje“ nebo v obchodech též jako „lázeňský pramen“.

Všechny přírodní léčivé zdroje jsou v Česku spravovány Ministerstvem zdravotnictví ČR, které vydává povolení k využívání výtěžku z přírodního léčivého zdroje. Nejlepší podmínky pro kvalitu těchto zdrojů jsou nastaveny díky odbornému dohledu balneologických specialistů a státní ochraně pramenišť.

(holi)

Zdroje:
1. Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-164
2. Vyhláška MZ č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních). Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-423
3. Norma ČSN 86 8000. Dostupné na: www.technicke-normy-csn.cz/csn-86-8000-868000-233705.html#Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se