Tkáňové miRNA mohou být prediktorem účinku sunitinibu u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

14. 4. 2014

MikroRNA (miRNAs) jsou malé nekódující RNA, které regulují posttranskripční fázi genové exprese. Hladiny miRNAs jsou změněny u řady onemocnění včetně nádorových. Jedná se o vysoce stabilní molekuly, které mohou být kvantitativně prokazovány v tkáních a tělesných tekutinách. To je jeden z důvodů, proč se o těchto molekulách hovoří jako o slibných biomarkerech i sunitinibu.

MikroRNA (miRNAs) jsou malé nekódující RNA, které regulují posttranskripční fázi genové exprese. Hladiny miRNAs jsou změněny u řady onemocnění včetně nádorových. Jedná se o vysoce stabilní molekuly, které mohou být kvantitativně prokazovány v tkáních a tělesných tekutinách. To je jeden z důvodů, proč se o těchto molekulách hovoří jako o slibných biomarkerech. Článek španělských autorů, který byl nedávno publikován v časopise PLoS One, diskutuje možnosti průkazu miRNAs a jejich prediktivní vliv na efekt sunitinibu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (MRCC). Dále autoři zkoumali in vitro mechanismy vlivu miRNAs na rozvoj rezistence vůči sunitinibu.

Ve studii bylo na nádorových vzorcích zkoumáno celkem 673 miRNAs. Vzorky pocházely od 41 pacientů, jejich MRCC fenotyp bylo možno hodnotit jako extrémní z pohledu účinnosti či naopak rezistence k sunitinibu. Dále byly vybrány ty miRNAs, jejichž exprese se významně lišila. Tyto vybrané RNA pak byly použity při zkoumání nádorů od pacientů s podobným fenotypem z nezávislé kohorty (n = 101).

Pomocí metody TaqMan Low-density-Arrays (TLDAs) tedy bylo identifikováno 64 různých miRNAs a z nich 7 bylo dále použito při kvantifikaci pomocí qRT-PCR u nádorů z nezávislé kohorty. Jako nejpřesnější prediktor pro účinnost sunitinibu se ukázal být miR-942 (p = 0,0074). Vysoká exprese miR-942, miR-628-5p, miR-133a a miR-484 byla spojena se sníženým celkovým přežitím pacientů a kratším časem do progrese. Stejné miRNAs byly také vysoce exprimovány u buněčné linie Caki-2, která je charakteristická rezistencí k sunitinibu.

V této studii zahrnující také in vitro studii na buněčných liniích byly nalezeny a popsány odlišné exprese některých miRNAs u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Tyto miRNAs pak byly spojeny s citlivostí či naopak rezistencí vůči sunitinibu. Nejlepším prediktorem efektu sunitinibu byla miRNA označená miR-942.

Výsledky předkládané experimentální studie by měly být podkladem pro ověření významnosti popsaných miRNAs v klinických studiích, což by umožnilo jejich užívání jako možných biomarkerů a mohlo pomoci lepšímu cílení léčby sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem.

(eza)

Zdroj: Prior C., et al. Identification of Tissue microRNAs Predictive of Sunitinib Activity in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma. PLoS One 2014 Jan 24; 9 (1): e86263; doi: 10.1371/journal.pone.0086263Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se