Terapeutické podání atomoxetinu v kombinaci s rTMS a ergoterapií u pacientů s hemiparézou horní končetiny po cévní mozkové příhodě − případová studie

28. 4. 2016

Atomoxetin bývá zmiňován v souvislosti s podporou neuroplasticity mozku, dosud ovšem nebyl použit u pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP). Případová studie japonských autorů popisuje příznivý efekt přidání atomoxetinu k terapii kombinující repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (rTMS) a ergoterapii u pacientů s hemiparézou v důsledku CMP.

Inzerce

CMP je jednou z nejčastějších příčin dlouhodobé invalidity dospělých. Narušené funkční schopnosti může pomoci zlepšit rehabilitační trénink. Jeho cílem je podpořit reorganizaci zdravých částí mozku tak, aby byly schopny převzít funkce narušené oblasti. To je umožněno díky neuroplasticitě mozku. Bylo doloženo, že významnou úlohu v mechanismech neuroplasticity hraje noradrenalin. Několik studií uvádí, že podání amfetaminu nebo methylfenidátu zlepšilo funkční schopnosti pacientů po CMP. Limitem pro jejich rutinní užití v rehabilitační praxi jsou závažné nežádoucí kardiovaskulární účinky a riziko rozvoje závislosti. Atomoxetin představuje možnost ovlivnění noradrenergního systému v CNS bez zmiňovaných nežádoucích účinků.

Atomoxetin je centrální sympatomimetikum, které inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Potencuje neuroplasticitu mozku a podporuje motorické učení. Autoři výzkumu ověřili, zda by atomoxetin mohl být vhodným doplňkem používaného terapeutického schématu pro pacienty po CMP, který sestává z rTMS a ergoterapie. Cílem pilotní studie bylo zhodnocení bezpečnosti, proveditelnosti a účinnosti této terapeutické trojkombinace.

Atomoxetin byl podáván 3 pacientům s hemiparézou horní končetiny, a to perorálně 1× denně 2 týdny před zahájením rehabilitace. Počáteční dávka činila 40 mg denně během prvního týdne, následně byla při dobré toleranci zvýšena na 120 mg denně. Dále nemocní podstoupili terapii nízkofrekvenční rTMS v kombinaci s ergoterapií po dobu 15 dní. Všichni pacienti atomoxetin dobře snášeli a neobjevily se u nich žádné nežádoucí účinky.

Na konci 15denního sledování všichni účastníci studie vykazovali výrazné zlepšení motorických funkcí měřených standardizovanými testy Fugl-Meyer Assessment (FMA) a Wolf Motor Function Test (WFMT). Zlepšení bylo patrné ještě 4 týdny po ukončení terapie. Klinické sledování podpořilo hypotézu, že atomoxetin může podpořit neuroplasticitu u pacientů po CMP. Nutností je však ověření účinnosti atomoxetinu na větší kohortě pacientů.

(zzka)

Zdroj: Kinoshita S., Kakuda W., Yamada N. Therapeutic administration of atomoxetine combined with rTMS and occupational therapy for upper limbhemiparesis after stroke: a case series study of three patients. Acta Neurol Belg 2015 Jun 30 [Epub ahead of print].Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se