Současná role elektronického zdravotnictví (eHealth) v České republice

6. 9. 2016

Elektronické zdravotnictví neboli eHealth využívá informačních a komunikačních technologií, které ovlivňují zdravotnické systémy a zdraví populace. Zahrnuje v sobě řadu služeb a systémů pro podporu léčebně-preventivní péče, diagnostiku nebo zdravotní správu. V souvislosti s rozvojem informačních technologií v posledních desetiletích se stává neodmyslitelnou součástí moderního zdravotnictví.

Komerční sdělení:

Elektronické zdravotnictví neboli eHealth využívá informačních a komunikačních technologií, které ovlivňují zdravotnické systémy a zdraví populace. Zahrnuje v sobě řadu služeb a systémů pro podporu léčebně-preventivní péče, diagnostiku nebo zdravotní správu. V souvislosti s rozvojem informačních technologií v posledních desetiletích se stává neodmyslitelnou součástí moderního zdravotnictví.

Úvod

Elektronické zdravotnictví zastřešuje široké spektrum nástrojů a služeb, jež jsou zaměřeny na interakci v několika úrovních. Jedná se především o komunikaci mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb, mezi zdravotnickými zařízeními navzájem v rámci předávání údajů, ale také mezi samotnými pacienty a jednotlivými odborníky. Součástí eHealth jsou například elektronické zdravotní záznamy, elektronické předpisy léků nebo on-line konzultace či objednávání. Rozvoj těchto služeb vyžaduje širokou interdisciplinární koordinaci na národní i mezinárodní úrovni. Zdravotnické systémy vyspělých zemí tuto cestu jednoznačně podporují. Příkladem může být snaha Evropské unie o propojení jednotlivých národních projektů eHealth v rámci akčního plánu eEurope.

Mezi zainteresované strany patří především zaměstnavatelé, poskytovatelé zdravotních služeb, pacienti a zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatelé chtějí důkladně analyzovat náklady spojené s poskytováním zdravotní péče a zvýšit efektivitu svých zaměstnanců. Pacienti chtějí znát veškeré informace o svém zdravotním stavu. Poskytovatelé zdravotních služeb chtějí ušetřit čas a peníze tím, že zjednoduší komunikaci. Zdravotní pojišťovny chtějí posílit a zlepšit spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb a tím ušetřit zbytečné náklady. Řešením složitého problému se zdá být právě elektronické zdravotnictví.

Role eHealth v České republice

Proces začleňování eHealth do systému zdravotnictví v České republice započal už v roce 2004 za pomoci Světové zdravotnické organizace (WHO). Bohužel se až do současné doby nepovedlo koncept eHealth rozšířit do celostátní podoby. Současně s dalšími odloženými či úplně zrušenými projekty, jako jsou IZIP – Elektronická zdravotní knížka, ePreskripce či eNeschopenka, se stav českého eHealth do současnosti příliš neposunul.

Světlou výjimkou je kraj Vysočina, na jehož území nasazení informačních technologií ve zdravotnictví úspěšně funguje. Elektronické zdravotnictví v tomto kraji zahrnuje výměnu zdravotnické dokumentace, elektronickou ambulanci nebo mHealth (bezdrátové technologie v nemocnicích). Na příkladu Vysočiny je názorně vidět, jak je možné vybudovat eHealth „odspodu“. Vysočina se dokonce jako jediný český kraj zapojila do neziskového sdružení evropských regionálních a lokálních zdravotnických institucí. Kraj byl do sdružení přizván svým dolnorakouským partnerským regionem s tím, že jsou vysoce ceněny jeho zkušenosti s aplikací eHealth.

Systém eHealth v praxi

I když v současné době elektronické zdravotnictví nefunguje na území celého státu, jeho roli nahrazují specializované programy, které pomáhají soukromým lékařským ambulancím i větším zdravotnickým zařízením. Praktickým příkladem je firma CompuGroup Medical (CGM), která realizuje eHealth „odspodu“ prostřednictvím svých programů PC DOKTOR, AMICUS a MEDICUS. V jejich rámci je možné využívat řadu elektronických služeb, mezi něž patří eRecept, eNeschopenka, eParafa či další moduly. Dále pak existuje komunikační nástroj MEDICAL NET, který aktivně využívají ambulantní lékaři, nemocnice i laboratoře a slouží k předávání lékařských zpráv a laboratorních výsledků.

Společnost CGM řeší eHealth také v rámci pojišťoven, kde myšlenku eReceptu rozšířila spolu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra (ZPMV), díky čemuž dnes praktičtí lékaři do svých počítačů dostávají informace o vydaných lécích pro konkrétního pacienta, ať už mu je předepsal kdokoliv. Systém eHealth tak již dnes chrání pojištěnce ZPMV před lékovými interakcemi. Vrcholem eHealth je CGM LIFE eSERVICES, kde kromě možnosti objednávání do ordinace získává pacient i elektronickou chráněnou komunikaci s lékařem, úložiště pro lékařské nálezy či laboratorní výsledky a v neposlední řadě také možnost přijímat eRecepty. Kruh se tak uzavírá a eHealth dnes již „odspodu“ funguje. To, co nezajistil stát, řeší přímo lékaři a jejich dodavatelé softwarového vybavení.

(holi)

 

Článek vznikl za podpory společnosti CompuGroup Medical.

(holi)

Zdroje:

  1. Harrison P. J., Lee A. The role of e-health in the changing health care environment. Nurs Econ 2006; 24(6): 283−288.
  2. Online služby pro komunikaci s lékaři využívá stále více pacientů. Medical Tribune 2015; 18. Dostupné na: www.tribune.cz/clanek/37194-online-sluzby-pro-komunikaci-s-lekari-vyuziva-stale-vice-pacientu
  3. Peeters J. M., Krijgsman J. W. et al. Use and uptake of eHealth in general practice: a cross-sectional survey and focus group study among health care users and general practitioners. JMIR Med Inform 2016 Apr 6; 4(2): e11, doi: 10.2196/medinform.4515.
  4. Doporučení pro strategii elektronického zdravotnictví (eHealth) pro Českou republiku. WHO a MZ ČR. Dostupné na: www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=15026&typ=application/pdf&nazev=
  5. Ministerstvo pracuje na strategii eHealth. Na plný úvazek na ní dělá jeden člověk. Zdravotnický deník, 6. února 2015. Dostupné na: www.zdravotnickydenik.cz/2015/02/ministerstvo-pracuje-na-strategii-ehealth-na-plny-uvazek-na-ni-dela-jeden-clovek
  6. Kolín A. Vývoj konceptu eHealth v ČR. Ikaros 2015; 19(3). Dostupné na: http://ikaros.cz/vyvoj-konceptu-ehealth-v-cr
  7. http://www.pcdoktor.cz/o-programu-pc-doktor


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se