Prognostické faktory přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk léčených sunitinibem

18. 7. 2013

Podle analýzy údajů ze 6 studií s 1 059 pacienty s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) léčenými sunitinibem byly určeny prognostické faktory celkového přežití (OS), dlouhodobého přežití a přežití bez progrese choroby (PFS).

Podle analýzy údajů ze 6 studií s 1 059 pacienty s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) léčenými sunitinibem byly určeny prognostické faktory celkového přežití (OS), dlouhodobého přežití a přežití bez progrese choroby (PFS).

Průměrné PFS činilo 9,7 měsíce a OS 23,4 měsíce, dlouhodobé přežití (≥ 30 měsíců) bylo popsáno u 20 % pacientů. Multivariantní analýza ukázala, že nezávislými prediktory PFS a OS jsou etnický původ, výkonnostní stav podle ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), doba mezi stanovením diagnózy a zahájením léčby, předchozí užívání cytokinů, hladina hemoglobinu, hladina laktátdehydrogenázy, upravená hladina kalcia, počet neutrofilů, trombocytů a přítomnost kostních metastáz (pouze u OS). Nezávislými prediktory dlouhodobého přežití byly etnický původ, přítomnost kostních metastáz a upravená hladina kalcia. Významně delší PFS i OS bylo zjištěno u bělochů v porovnání s „nebělochy Neasiaty“.

Tato analýza určila rizikové faktory mortality pacientů s mRCC léčených sunitinibem a potvrdila již dříve popsané faktory ovlivňující přežití u mRCC.

(zza)

Zdroj: Motzer R. J., et al. Prognostic factors for survival in 1059 patients treated with sunitinib for metastatic renal cell carcinoma. Br J Cancer. 2013 May 21; doi: 10.1038/bjc.2013.236. [Epub ahead of print]Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se