Prof. Robert Lischke: V den unikátní transplantace bylo v akci zhruba 30 odborníků

25. 6. 2024

Lékaři Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol a 3. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol v Praze společně provedli první transplantaci srdce a plic u dětského pacienta v Česku. Náročná operace, kterou podstoupil 15letý pacient s idiopatickou plicní hypertenzí, proběhla úspěšně. Více nám o ní sdělil přednosta 3. chirurgické kliniky a vedoucí Národního programu transplantace plic pro ČR a SR prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

   

Jak probíhala příprava na transplantaci − jaká rizika jste zvažovali a jaká by byla prognóza pacienta bez tohoto výkonu?

Pro transplantaci jsme se rozhodli poté, co byly vyčerpány veškeré konzervativní léčebné možnosti a přes veškerou intenzivní péči docházelo k progresi srdečního selhání. Idiopatická plicní hypertenze v prodromální fázi kardiopulmonálního selhání patří ke standardním indikacím transplantace plic. U tohoto pacienta byly pravostranné srdeční oddíly natolik postižené, že bylo nutno provést transplantaci bloku srdce a plic.

Na základě zkušeností jsme věděli, že rekondice srdce po izolované transplantaci plic by byla neúspěšná a zatížená velkým pooperačním rizikem selhání pravé i levé srdeční komory. Navíc zde byl prostorový problém – srdce pacienta již bylo tak velké, že by bylo obtížné především levou plíci transplantovat. Rozhodli jsme se tedy pro transplantaci bloku srdce a plíce, což je technika, se kterou zkušenosti máme. Tyto výkony provádíme ve spolupráci s IKEM u dospělých pacientů, v Česku jich bylo provedeno již osm.

Přistupujete obecně jinak k dětskému nebo dospívajícímu pacientovi než k dospělému?

V tomto případě se sice jednalo o dospívajícího pacienta vyššího vzrůstu, avšak v důsledku onemocnění byl jeho hrudník málo prostorný, navíc měl krevní skupinu 0. Proto jsme dlouho čekali na dárce. Je pravdou, že z hlediska kvality tkání se u mladšího jedince výkon provádí dobře. Na druhé straně adolescenti jsou problematickou skupinou pro jejich vysoce aktivní imunitní systém, což zvyšuje riziko rejekce transplantátu.

Také spolupráce s dětskými pacienty může být náročnější – přitom právě tento faktor je podmínkou transplantace a je zásadní i pro další vývoj. Před samotným výkonem proto probíhaly dlouhé rozhovory jak s pacientem, tak s jeho rodinou. A musím říci, že v tomto případě je spolupráce perfektní, takže v této oblasti nepředpokládáme žádné komplikace.

Využili jste pro transplantaci osvědčenou techniku? Do jaké míry lze v průběhu tak náročného výkonu improvizovat? 

Technických přístupů existuje více. My máme vypracovaný postup, který jsme vytvořili společně s Klinikou kardiovaskulární chirurgie IKEM. Používáme přístup, který se volí u transplantace plic – takzvanou příčnou thorakotomii. Po ní se pacient napojí na mimotělní krevní oběh, následně se odstraní nejprve srdce, poté plíce a celý blok se implantuje do hrudníku. Tento výkon může mít různé lokální varianty, ale v zásadě je standardizovaný. Je velice důležité, aby transplantovaný blok srdce/plíce měl optimální velikost.

Využíváte během přípravy počítačové simulace?

Co se týká moderních technologií, využíváme metodu volumometrie, kdy se pomocí virtuální reality porovnají CT snímky orgánů dárce a příjemce a vytvoří se model, na jehož podkladě se simuluje plánovaný výkon. Právě shodná velikost orgánů je pro další osud nemocného zásadní. V případě této transplantace to vycházelo přesně, což je skvělé.

Mohou se u dětí použít orgány dospělého pacienta?

Naštěstí ano, jinak bychom se stěží dočkali vhodného dárce. Obecně platí, že věk a pohlaví dárce a příjemce mohou být rozdílné. Takže například dobře fungující orgán 50letého jedince může být použit u dítěte, pokud se shodují ostatní parametry, zejména velikost.

Z čeho jste měl největší obavy před transplantací? A vyskytly se v průběhu výkonu nějaké komplikace?

Obecně má člověk obavu, aby každý krok transplantace dopadl dobře. Důležitá je již péče o dárce, kdy v průběhu příprav na operaci intenzivisté dohlížejí na to, aby udrželi kvalitu jeho srdce a plic. Poté probíhá odběr, při němž jsou také mnohá rizika, a samozřejmě může dojít k problémům během operace a v následném pooperačním období. Transplantace je typickým příkladem velké mezioborové spolupráce, kde samotný výkon je jen jedním z kroků. V den transplantace bylo v akci kolem 30 různých odborníků a koordinátorů. Samotný výkon prováděli čtyři chirurgové a proběhl naprosto bez komplikací.

Jak se pacient cítí a co jej dále čeká?

Pacient byl po 15 dnech ve zcela stabilizovaném stavu přeložen z naší chirurgické kliniky na pediatrickou. Zde bude v péči dětských kardiologů a pneumologů rehabilitovat a učit se užívat léky. V brzké době pak bude propuštěn domů.

Kolik dalších pacientů je na čekací listině na tento výkon?

Na kombinovanou transplantaci srdce a plic nyní čeká jeden dětský pacient a pět dospělých. A nepochybně se brzy objeví další.

   

MUDr. Andrea Skálová
redakce proLékaře.cz

   

Další podrobnosti k zákroku nabízí i následující stručné video.    Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se