Přidání ganitumabu k endokrinní léčbě pokročilého karcinomu prsu není přínosné

15. 4. 2013

Randomizovaná kontrolovaná studie se 156 pacientkami ukázala, že přidání ganitumabu k exemestanu nebo fulvestrantu při léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů nevede k lepším výsledkům léčby.

Randomizovaná kontrolovaná studie se 156 pacientkami ukázala, že přidání ganitumabu k exemestanu nebo fulvestrantu při léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů nevede k lepším výsledkům léčby.

Ganitumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro inzulinu podobný růstový faktor (IGF). IGF po vazbě na receptor podporuje proliferaci a přežití buněk. Britští autoři proto hodnotili účinnost a bezpečnost přidání ganitumabu k endokrinní léčbě karcinomu prsu s hormonálními receptory.

Do této studie ve 2. fázi byly zařazeny ženy po menopauze s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu již dříve léčené exemestanem nebo fulvestrantem. Byly randomizovány k podávání ganitumabu i. v. (12 mg/kg tělesné hmotnosti, 106 pacientek) nebo placeba (50 pacientek) v kombinaci s fulvestrantem i. m. (500 mg 1. den, 250 mg 15. a 29. den a poté každých 28 dní) nebo s exemestanem p. o. (25 mg jednou denně) ve 28denních cyklech. Primárním sledovaným parametrem byla střední doba přežití bez progrese choroby. Odpověď na léčbu byla hodnocena každých 8 týdnů.

Přežití bez progrese se mezi skupinou s ganitumabem a s placebem významně nelišilo (3,9 vs. 5,7 měsíce, p = 0,44), a celkové přežití bylo ve skupině s ganitumabem dokonce kratší (poměr rizik 1,78, p = 0,025). Výskyt nežádoucích účinků byl v obou skupinách podobný s výjimkou hyperglykémie, která byla zjištěna u 11 % žen s ganitumabem a u žádné ženy s placebem.

Přidání ganitumabu k endokrinní léčbě pokročilého karcinomu prsu není přínosem z hlediska celkového přežití pacientek ani přežití bez progrese a nese s sebou větší riziko nežádoucích účinků.

(zza)

Zdroj: Robertson J. F., Ferrero J. M., Bourgeois H., et al. Ganitumab with either exemestane or fulvestrant for postmenopausal women with advanced, hormone-receptor-positive breast cancer: a randomised, controlled, double-blind, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2013 Mar; 14 (3): 228–35; doi: 10.1016/S1470-2045(13)70026-3. Epub 2013 Feb 13.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se