Prevalence somatických symptomů u pacientů s dlouhodobým stresem

1. 11. 2018

Pacienti trpící problémy souvisejícími se stresem udávají psychické i somatické symptomy. Tato souvislost je dobře známa z klinické praxe i z odborné literatury. Cílem studie švédských odborníků bylo vyhodnotit prevalenci somatických symptomů u pacientů, kteří vyhledali lékařskou péči kvůli psychickým problémům souvisejícím se stresem.

Průběh studie

Do studie bylo zařazeno 228 pacientů (69 % žen, 31 % mužů, průměrný věk 43 let). Všichni účastníci trpěli vyčerpáním souvisejícím se stresem, které nemělo zjevnou organickou příčinu. 77 % pacientů mělo současně diagnózu deprese, 62 % pacientů trpělo úzkostí. Sledované osoby byly léčeny ambulantně a více než tři čtvrtiny z nich byly v pracovní neschopnosti.

Somatické symptomy byly hodnoceny na počátku sledování a po 3, 6, 12 a 18 měsících multimodální léčby; k hodnocení byl využit dotazník Primary Care Evaluation of Mental Disorders. Multimodální léčba zahrnovala podávání antidepresiv, psychoterapii, kognitivně-behaviorální terapii, fyzickou aktivitu i edukaci na téma životního stylu a snižování stresové zátěže. Autoři studie srovnávali prevalenci jednotlivých symptomů mezi ženami a muži a dále ve věkových kategoriích 24–39 let a 40–63 let.

Výsledky

Téměř všichni pacienti (98 %) uváděli minimálně jeden somatický symptom, 45 % mělo 6 a více příznaků. Tyto hodnoty byly obdobné u mužů i u žen. K nejčastěji uváděným symptomům patřila nevolnost a poruchy trávení – pocit nadýmání a špatného trávení (67 % osob), bolesti hlavy (65 %) a závratě (57 %). Počet udávaných příznaků souvisel se závažností psychických problémů. Téměř 30 % pacientů již na začátku sledování užívalo antidepresiva. Po 3 měsících sledování byla léčba antidepresivy na základě klinického hodnocení indikovaná u 60 % osob.

Rozdíly mezi pohlavími byly zaznamenány pouze u bolesti na hrudi a u problémů v sexuálním životě, jež postihovaly ve větší míře muže. Pacienti ve věkové kategorii 40–63 let uváděli častěji bolesti končetin a kloubů, což byl jediný příznak, který se významně nezmírnil během léčby. 

Výskyt somatických symptomů klesal u všech pacientů při každé další kontrole ve stanovených intervalech – od průměrné hodnoty 5,3 příznaku na začátku sledování ke 4 po 3 měsících léčby a průměrnému počtu 3,1 symptomu po 18 měsících multimodální léčby. Přibližně polovina všech pacientů zůstávala i po 18 měsících léčena antidepresivy.

Shrnutí a závěr

Somatické symptomy, které postihují naprostou většinu pacientů trpících vyčerpáním způsobeným stresem, se vyskytují ve stejné míře u obou pohlaví i u osob v různých věkových kategoriích.

Somatické příznaky, které pacienti udávají, mají zřetelnou souvislost se stresem, neboť všechny obtíže (s výjimkou muskuloskeletální bolesti) se zmírnily v průběhu individuálně nastavené multimodální léčby psychických problémů vyplývajících ze stresu. Tato léčba, jejímž cílem je snížit stresovou zátěž a zmírnit zdravotní následky stresu, má příznivé dopady na zdraví pacientů a její přínosy jsou zřejmé zejména v prvních třech měsících léčby. Komorbidity v podobě deprese a úzkosti ani pracovní neschopnost neměly vliv na úspěšnost léčby.

Studie potvrzuje širokou škálu somatických symptomů, které se mohou vyskytovat u pacientů s psychickými problémy souvisejícími se stresem, a poukazuje na význam zohlednění všech problémů v rámci multimodální léčby.

(pak)

Zdroj: Glise K., Ahlborg G. jr., Jonsdóttir I. H. Prevalence and course of somatic symptoms in patients with stress-related exhaustion: does sex or age matter. BMC Psychiatry 2014; 14: 118, doi: 10.1186/1471-244X-14-118.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se