Plazma bohatá na trombocyty jako potenciálně nejúčinnější intraartikulární injekční terapie u osteoartritidy kolene

7. 6. 2024

Metaanalýza 23 randomizovaných kontrolovaných studií porovnávala zlepšení parametrů hodnocených pacienty u osteoartrózy kolene při podávání různých intraartikulárních injekcí. Největší zmírnění bolesti a zlepšení funkce kloubu po 6 měsících bylo zjištěno u injekcí plazmy bohaté na trombocyty.

Úvod

V léčbě osteoartrózy (OA) kolene u mladších jedinců a pacientů bez těžkých degenerativních změn je stále větší pozornost věnována využití intraartikulárních injekcí jakožto nechirurgické terapeutické možnosti se zachováním funkce kloubu. Cílem citované práce bylo porovnat účinnost různých intraartikulárních injekčních terapií podávaných v symptomatické léčbě OA kolene – kyseliny hyaluronové (HA), kortikosteroidů (KS), plazmy bohaté na trombocyty (PRP) a plazmy bohaté na růstové faktory (PRGF).

Metaanalýza

Autoři provedli systematický průzkum literatury v databázích PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews a Google Scholar a následnou metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií s úrovní důkazů 1, ve kterých byli pacienti léčení uvedenými modalitami sledováni nejméně 6 měsíců.

Hodnocena byla průměrná změna po 6 měsících od vstupu do studie ve skóre bolesti (na 100bodové vizuální analogové škále) a ve skóre funkce kloubu (podle Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). V síťové metaanalýze pak byl porovnán efekt HA, KS, PRP, PRGF a placeba na tyto parametry hodnocené pacienty.

Do finální analýzy bylo zařazeno 23 studií zahrnujících celkem 4604 jednotlivých injekcí u pacientů průměrného věku 60 let (2371 s HA, 446 s PRP, 521 s KS, 146 s PRGF a 1120 s placebem).

Výsledná zjištění

  • Všechny porovnávané intraartikulární injekce kromě KS vedly ke statisticky významnému zlepšení výsledků v porovnání s placebem.
  • Z hlediska zmírnění bolesti byl zjištěn průměrný rozdíl oproti placebu s PRP 0,71 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,41–1,01), s PRGF 0,55 (0,15–0,95), s HA 0,21 (0,02–0,41) a s KS 0,14 (–0,16 až 0,45).
  • Při porovnání zlepšení funkce byl průměrný rozdíl oproti placebu s PRP 1,60 (95% CI 0,75–2,45), s PRGF 1,53 (0,49–2,56), s HA 0,75 (0,18–1,33) a s KS 0,43 (–0,56 až 1,41).
  • Významný rozdíl z hlediska zmírnění bolesti byl zjištěn při porovnání PRP s HA (0,49; 95% CI 0,27–0,72) a KS (0,56; 0,24–0,89) a významný rozdíl z hlediska zlepšení funkce rovněž při porovnání PRP s HA (0,85; 95% CI 0,22–1,47) a KS (0,18; 0,16–2,19).
  • Největší pravděpodobnost účinnosti z hlediska zmírnění bolesti, zlepšení funkce a zlepšení obou těchto parametrů během 6 měsíců podle hodnocení pacienty byla zjištěna při podávání intraartikulární injekce s PRP a dále v klesajícím pořadí s PRGF, HA, KS a placebem.

Závěr

Porovnání intraartikulárních injekcí HA, KS, PRP a PRGF u OA kolene z hlediska parametrů hodnocených pacienty ukázalo nejlepší výsledky dosažené během 6 měsíců při podávání PRP. Podle autorů jsou potřebné další studie, které by dále zhodnotily nechirurgické možnosti léčby OA kolene v dlouhodobém horizontu.

(zza)

Zdroj. Singh H., Knapik D. M., Polce E. M. et al. Relative efficacy of intra-articular injections in the treatment of knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Am J Sports Med 2022; 50 (11): 3140–3148, doi: 10.1177/03635465211029659.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se