Nové generické gliptiny přicházejí na český trh: Jaké benefity přinášejí lékařům i pacientům?

19. 10. 2022

Nedávno založená společnost Auxilto Healthcare uvádí v říjnu 2022 na český trh Sitagliptin Auxilto a Vildagliptin Auxilto pro léčbu diabetu mellitu (DM) 2. typu. Jde o jediné generické inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4i) na pozitivním listu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Jaké výhody to přináší lékařům, pacientům a zdravotnímu systému?

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Rozšiřující se portfolio kvalitních léků za příznivé ceny

Auxilto Healthcare je farmaceutická společnost, která byla založena v roce 2020. Jejím cílem je přinášet na trh vysoce kvalitní léky za příznivé ceny. První přípravky uvedla na trh v roce 2021. Své portfolio preskripčních přípravků stále rozšiřuje v oblastech kardiologie, léčby bolesti, psychiatrie a diabetologie, stejně tak i portfolio volně prodejných léčiv a doplňků stravy. Základní filozofií společnosti je podpora lidského zdraví cestou poskytování vysoce kvalitních léčiv dostupných pro široké spektrum pacientů za přijatelné ceny, jež šetří náklady zdravotního systému.1

Antidiabetika na Pozitivním listu VZP ČR

Vildagliptin Auxilto a Sitagliptin Auxilto jsou jediné generické inhibitory DPP-4 na Pozitivním listu VZP ČR. Léčba přípravky uvedenými na pozitivních listech přináší výhody jak pro lékaře, tak pro pacienty i celý systém. Patří mezi ně stálá dostupnost na českém trhu, absence doplatku ze strany pacienta a jde také o ekonomicky výhodnou variantu pro ambulantní sféru − u praktických lékařů i specialistů.1

Mechanismus účinku gliptinů

DPP-4i zahrnující sitagliptin a vildagliptin patří mezi perorální antidiabetika s inkretinovým účinkem. Působí jako selektivní inhibitory enzymu DPP-4, který inaktivuje glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1). Zvyšují tak plazmatickou koncentraci endogenního GLP-1 a prodlužují jeho působení.2 Při hyperglykémii DPP-4i stimulují sekreci inzulinu z beta-buněk pankreatu. Za normoglykémie sekreci inzulinu nezvyšují, a proto nevyvolávají hypoglykémii. V závislosti na hyperglykémii také snižují sekreci glukagonu z alfa-buněk, a inhibují tak jaterní glukoneogenezi. Jejich dalším příznivým účinkem je zpomalení vyprazdňování žaludku a snížení chuti k jídlu.2

Příznivé klinické charakteristiky

Sitagliptin i vildagliptin jsou indikované k léčbě dospělých pacientů s DM 2. typu ke zlepšení kontroly glykémie. Užívají se perorálně 1–2× denně. Jejich výhodou je nízké riziko hypoglykémie, které je 4–5× nižší než u derivátů sulfonylurey. Navíc výrazně neovlivňují tělesnou hmotnost. Sitagliptin lze podávat i při mírném zhoršení funkce jater. Při renální insuficienci se dávky obou přípravků snižují. Dlouhodobé podávání gliptinů v monoterapii vede ke snížení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) zhruba o 10 mmol/mol. U pacientů nedostatečně kompenzovaných metforminem vede přidání gliptinu k poklesu HbA1c o dalších 8–10 mmol/mol během půlroční léčby.2

Sitagliptin Auxilto v praxi

Dávka sitagliptinu činí 100 mg 1× denně. Může být podáván v monoterapii u pacientů, u kterých metformin není vhodný pro kontraindikace nebo nesnášenlivost, dále v dvojkombinaci s metforminem, sulfonylureou či thiazolidindionem, eventuálně v trojkombinaci se sulfonylureou a metforminem nebo s thiazolidindionem a metforminem a rovněž jako dodatečná terapie k léčbě inzulinem.3

Vildagliptin Auxilto v praxi

Vildagliptin Auxilto je indikovaný v monoterapii u pacientů, u kterých metformin není vhodný z důvodu kontraindikací nebo nesnášenlivosti, a v kombinaci s jinými antidiabetiky či s inzulinem, pokud tyto léčivé přípravky nevedou k dostatečné kompenzaci glykémie. Užívá se v dávce 100 mg/den rozdělené do 2 dávek po 50 mg (ráno a večer). Při podávání v dvojkombinaci s derivátem sulfonylurey se doporučuje dávka 50 mg 1× denně ráno.4

Limitace

Při kombinaci s jakýmkoliv gliptinem je třeba zvážit nižší dávku sulfonylurey s cílem snížení rizika hypoglykémie.3, 4 V kombinaci s inzulinem nejsou gliptiny v současné době v Česku hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

(zza)

Zdroje:
1. Tisková zpráva Auxilto Healthcare s. r. o. Praha, říjen 2022.
2. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdf
3. SPC Vildagliptin Auxilto. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC187847.pdf&type=spc&as=vildagliptin-auxilto-spc
4. SPC Sitagliptin Auxilto. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC186717.pdf&type=spc&as=sitagliptin-auxilto-spcKurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se