Nimesulid jako efektivní modalita terapie bolestí pohybového aparátu různé etiologie – kazuistiky

22. 2. 2022

Nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) stále zastávají důležitou úlohu v terapii širokého spektra onemocnění a úrazů pohybového aparátu. V současnosti existuje na trhu řada různých přípravků z této skupiny léčiv. Patří mezi ně například nimesulid, léčivo s dlouhou tradicí, který je stále s oblibou používán v různých odvětvích medicíny. Efektivitu nimesulidu v podobě přípravku Coxtral demonstrují dvě kazuistiky z prostředí ortopedické ambulance Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.

Úvod

Nimesulid je lék řadící se do široké skupiny NSAIDs s protizánětlivým, analgetickým a antipyretickým účinkem. Mechanismus účinku nimesulidu spočívá ve vysoce selektivní inhibici cyklooxygenázy COX-2, jejíž tvorba je indukována působením prozánětlivých mediátorů v poškozené tkáni. Afinita nimesulidu k COX-1 je významně nižší, z čehož plyne i nižší riziko nežádoucích účinků na gastrointestinální a renální systém.

Nimesulid je indikovaný k symptomatické léčbě akutní bolesti různé etiologie, přičemž široké uplatnění nalézá v terapii bolestí muskuloskeletálního systému vzhledem k důležité úloze COX-2 v patogenezi těchto bolestí. Účinnost a bezpečnost podávání nimesulidu u pacientů po úrazech nebo s onemocněním pohybového aparátu byla popsána řadou klinických studií. V následujících kazuistikách jsou popsány zkušenosti s léčbou nimesulidem u pacientů s obtížemi pohybového aparátu v každodenní klinické praxi.

Popis případů

Pacient 1

41letý pacient přichází na ortopedickou ambulanci pro náhle vzniklou bolest dolní části zad, která se objevila při odhrnování napadaného sněhu před domem. Pacient udává, že stejný typ bolesti měl již jednou v minulosti při zvedání těžkého břemene a obtíže se vyřešily opichem bolestivé partie zad směsí mezokainu a kortikoidu, krátkodobou kúrou za pomoci nesteroidních antirevmatik a následnou rehabilitací. Jinak se léčí pouze s arteriální hypertenzí a dyslipidémií.

Na ambulanci je nejprve provedeno klinické vyšetření, při kterém jsou zjištěny bolestivé spasmy paravertebrálního svalstva v dolních segmentech bederní páteře s bolestivým omezením hybnosti páteře ve flexi a krajní extenzi. Subjektivně mu činí největší obtíže vzpřímení páteře, kterého je podle jeho slov možné dosáhnout jen přes značnou bolest. Na vizuální analogové škále (VAS) hodnotí bolestivost v klidu číslem 4 a při pohybu číslem 7. Při klinickém vyšetření není prokázána iritace nervových kořenů, bolest je lokalizována pouze lokálně do oblasti dolní bederní páteře. Pro vyloučení organické etiologie obtíží je proveden rtg snímek páteře, kde jsou naznačeny pouze incipientní degenerativní změny dolních segmentů bederní páteře, současně je patrné napřímení bederní lordózy svědčící spolu s klinickým nálezem pro diagnózu akutního lumbaga.

Pacientovi je doporučen klidový režim, aplikace suchého tepla na oblast dolní části zad a je mu předepsána léčebná kúra nimesulidem v dávce 100 mg 2× denně po dobu 10 dnů. Pro eliminaci případných gastrointestinálních obtíží je pacientovi doporučeno užívat léky po jídle. Na následující kontrolu již přichází s výrazným subjektivním a objektivním zlepšením. Po léčebné kúře nimesulidem dochází k úplné redukci klidové bolesti, při pohybu je bolest významně snížena, na škále VAS pacient udává hodnotu 2. S léčebnou kúrou nimesulidem je velmi spokojen, během terapie se neobjevily žádné nežádoucí účinky. Vzhledem k reziduální bolestivosti při pohybu a pozitivní zkušenosti z minulosti je mu ještě předepsána ambulantní rehabilitace.

Pacient 2

63letá pacientka přichází na ortopedickou ambulanci pro bolest a náplň pravého kolenního kloubu trvající přibližně 6 dnů. Není si vědoma vyvolávajícího momentu obtíží, přisuzuje je prudké změně počasí a možnému prochladnutí při delší procházce. Léčí se s hypotyreózou, diabetem mellitem 2. typu, arteriální hypertenzí a bronchiálním astmatem.

Při klinickém vyšetření je zjištěna mírná náplň kolenního kloubu a palpační bolestivost vnitřní štěrbiny. Hybnost kolenního kloubu je volná, s bolestivostí v krajní flexi, manévry na případnou lézi menisků jsou negativní. Žena udává bolest kolene při pohybu, a to zejména po delší nečinnosti, občas ji koleno bolí i večer a v noci po větší zátěži. Je provedeno rentgenové vyšetření s nálezem gonartrózy II. stupně dle Kellgrenovy a Lawrenceovy klasifikace.

Pacientce je navržena punkce kolene s instilací mezokainu a kortikoidu, kterou však odmítá kvůli strachu z bolestivé procedury. Je tak doporučen klidový režim a po dohodě je jí předepsána léčebná kúra nimesulidem v dávce 100 mg 2× denně po dobu 10 dnů. Na následující kontrolu po 14 dnech přichází bez větších obtíží, podle jejích slov došlo k výraznému zlepšení již po několika dnech užívání nimesulidu a po dokončení léčebné kúry již nepociťuje bolesti ani v klidu, ani při pohybu. Během léčby nezaznamenala žádné nežádoucí účinky léčby. Klinicky přetrvává diskrétní náplň v kolenním kloubu, palpační bolestivost vnitřní štěrbiny plně odezněla. S pacientkou jsou na kontrole probrány možnosti dlouhodobé terapie gonartrózy a je poučena o způsobech léčby při možné recidivě obtíží.

Závěr

Případy z reálné klinické praxe potvrzují efektivitu nimesulidu v léčbě bolestí pohybového aparátu rozličné etiologie. Výhodou léku je kromě vysoké účinnosti také dobrá snášenlivost a nízké riziko nežádoucích účinků; ty se mohou objevit zejména při prolongované léčbě a u rizikových skupin pacientů. Obecně však nimesulid představuje běžně předepisované léčivo ze skupiny nesteroidních antirevmatik s širokým indikačním spektrem v rámci muskuloskeletálních onemocnění a úrazů.

inzerce:

(holi)

Zdroje:
1. Suleyman H., Cadirci E., Albayrak A., Halici Z. Nimesulide is a selective COX-2 inhibitory, atypical non-steroidal anti-inflammatory drug. Curr Med Chem 2008; 15 (3): 278–283, doi: 10.2174/092986708783497247.
2. Rainsford K. D.; Members of the Consensus Report Group on Nimesulide. Nimesulide − a multifactorial approach to inflammation and pain: scientific and clinical consensus. Curr Med Res Opin 2006; 22 (6): 1161–1170, doi: 10.1185/030079906X104849.
3. Kress H. G., Baltov A., Basiński A. et al. Acute pain: a multifaceted challenge − the role of nimesulide. Curr Med Res Opin 2016; 32 (1): 23–36, doi: 10.1185/03007995.2015.1100986.
4. SPC Coxtral. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0247664&tab=textsŠtítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se