Mohou statiny ovlivňovat kardiovaskulární riziko u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí?

24. 3. 2016

Studie publikovaná v lednu 2016 v časopisu Science Translational Medicine objasnila mechanismus, který přispívá ke zvýšení kardiovaskulárního rizika u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí a který může být zároveň ovlivněn podáváním statinů.

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je poměrně časté onemocnění charakterizované opakovanými zástavami dýchání ve spánku, během nichž dochází k intermitentní hypoxii. Pacienti s OSA mají proti běžné populaci trojnásobně vyšší kardiovaskulární riziko. Na jeho zvýšení se může podílet chronický endotelový zánět. Studie amerických autorů hodnotila endotelové buňky odebrané z žil na předloktí 76 pacientům s OSA a 52 účastníkům, kteří OSA netrpěli. U endotelových buněk odebraných pacientům s OSA byla zjištěna významně vyšší exprese molekul CD59 (p = 0,01), ale převážná část jich byla internalizována.

Peptid CD59 inhibuje aktivitu terminálního komplexu komplementu atakujícího buněčnou membránu a tím chrání buňky. Nižší počet molekul CD59 na povrchu endotelových buněk vede k jejich nižší ochraně před účinkem komplementu a k následnému poškození stěny cév. Pokusy in vitro prokázaly, že intermitentní hypoxie zvyšuje endotelový zánět, a to především zvýšenou internalizací molekul CD59, jež vede k následné vyšší tvorbě membranolytického komplexu komplementu (MAC). Zvýšená depozice MAC také byla u endotelových buněk pacientů s OSA prokázána.

Autoři studie zjistili, že pacienti s OSA užívající statiny měli proti těm, kteří je neužívali, na povrchu endotelových buněk významně vyšší množství molekul CD59 (p = 0,05). Množství CD59 molekul u nich bylo srovnatelné s účastníky bez OSA.

Zvýšená internalizace molekul CD59 je regulovaná hladinou cholesterolu v buňkách. Pacienti se sníženým množstvím molekul CD59 na membráně měli zároveň zvýšené množství cholesterolu v buňkách. Jeho obsah a tím i internalizace CD59 mohou být sníženy podáním statinů, které tlumí syntézu cholesterolu. Tento předpoklad byl potvrzen zjištěním autorů studie, že přítomnost atorvastatinu blokuje internalizaci peptidu CD59.

Závěr

Zvýšená internalizace molekul CD59, ke které dochází u pacientů s OSA v důsledku intermitentní hypoxie, snižuje inhibici komplementu a vede k endotelovému zánětu, jenž se podílí na zvýšení kardiovaskulárního rizika. Pacienti s OSA užívající statiny v jiné indikaci mohou mít z jejich podávání další prospěch, protože tyto látky mohou chránit buňky endotelu před zánětem prostřednictvím snížení internalizace molekul CD59.

(blu)

Zdroje:

  1. Emin M., Wang G., Castagna F. et al. Increased internalization of complement inhibitor CD59 may contribute to endothelial inflammation in obstructive sleep apnea. Sci Transl Med 2016 Jan 6; 8 (320): 320ra1; doi: 10.1126/scitranslmed.aad0634.
  2. Hackethal V. Possible statin link to sleep apnea’s greater CV risk observed. Medscape News & Perspective 2016 Jan 20. Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/857487


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se