Midazolam v orálním roztoku vs. rektálně podávaný diazepam v terapii akutních konvulzivních záchvatů u dětí

29. 11. 2022

Akutní konvulzivní záchvaty představují častou neurologickou morbiditu u pediatrických pacientů. Historicky se jako nejčastější záchranný lék uplatňuje rektálně podávaný diazepam. Podle výsledků publikovaných studií představuje vhodnou alternativu k diazepamu orální roztok midazolamu.

Úvod

V 1. linii záchranné medikace akutních konvulzivních záchvatů u dětí se uplatňují benzodiazepiny. Historicky nejčastěji užívaný lék představuje diazepam podávaný per rectum. Velká část akutních konvulzivních záchvatů se přitom odehrává mimo nemocniční prostředí, což může být z hlediska rektální aplikace léčiva v mnoha ohledech problematické.

Při akutní léčbě konvulzivních záchvatů u pacientů s epilepsií jsou kromě účinnosti a bezpečnosti důležitými faktory rovněž rychlý nástup účinku a snadná aplikace přípravku. Jako vhodná alternativa k diazepamu se jeví orální roztok midazolamu, který se podává oblým aplikátorem do prostoru mezi dáseň a tvář. Absorpce midazolamu bukální sliznicí je poté velmi rychlá.

Výsledky studií

Morettiová et al. publikovali klinickou studii porovnávající účinnost orálního roztoku midazolamu a rektálně podávaného diazepamu v ambulantní sféře. V retrospektivní studii byly hodnoceny záznamy dětí, které podstoupily konzultaci pro akutní konvulzivní záchvat na pohotovosti. Do studie bylo zařazeno 594 pacientů. Analyzována pak byla data 135 dětí, u nichž došlo k rozvoji dalšího akutního konvulzivního záchvatu po vstupu do studie, což bylo zjištěno standardizovaným telefonickým rozhovorem s rodiči. V podskupině pacientů léčených orálním roztokem midazolamu byla zaznamenána kratší doba trvání akutního konvulzivního záchvatu v porovnání s dětmi léčenými rektálně podávaným diazepamem (10,3 vs. 48,4 minuty; p = 0,0004). U dětí na midazolamu bylo současně pozorováno nižší riziko rozvoje status epilepticus (1 vs. 11; p = 0,0008). Míra hospitalizace se mezi oběma skupinami nelišila.

Brigo et al. publikovali systematický přehled s metaanalýzou hodnotící účinnost a bezpečnost neintravenózně podávaného midazolamu a diazepamu podávaného jakýmkoliv způsobem v terapii časného status epilepticus. Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 19 klinických studií o celkovém počtu 1602 pacientů, přičemž 1573 z nich bylo mladších 16 let. Zjištěna byla srovnatelná účinnost (míra ukončení záchvatu) i bezpečnost obou modalit terapie. V rámci srovnávání jednotlivých způsobů aplikace se odlišoval právě orální roztok midazolamu. Ten byl v porovnání s rektálně podávaným diazepamem účinnější v zastavení status epilepticus, ovšem jen pokud byl výsledek vyjádřen jako poměr šancí (769 záchvatů; poměr šancí [OR] 1,78; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,11–2,85; relativní riziko [RR] 1,15; 95% CI 0,85–1,54).

Ashrafi et al. publikovali hodnocení účinnosti orálního roztoku midazolamu v terapii akutního prolongovaného konvulzivního záchvatu u dětí. Do studie bylo zahrnuto 98 dětí, z nichž 49 bylo léčeno orálním roztokem midazolamu a dalších 49 rektálně podávaným diazepamem. U 88 % dětí na midazolamu (n = 42) došlo ke kontrole záchvatu během < 4 minut a u všech dětí během < 5 minut. Naproti tomu ve skupině na diazepamu došlo ke kontrole záchvatu během < 4 minut u 49 % dětí (n = 24) a během < 5 minut u 82 % dětí (n = 40). Trvání aplikace přípravku a doba do nástupu účinku byly významně kratší ve skupině s midazolamem v porovnání s diazepamem (p < 0,001). Ve skupině léčené midazolamem bylo 94 % rodičů spokojeno s léčbou svých dětí a způsobem aplikace přípravku, zatímco ve skupině dostávající diazepam byla spokojenost zaznamenána pouze u 14 %. Orální roztok midazolamu byl tedy pro rodiče signifikantně přijatelnější než rektálně podávaný diazepam (p < 0,001).

Závěr

Z výsledků citovaných prací vyplývá, že orální roztok midazolamu představuje efektivní a bezpečnou alternativu k historicky běžně užívané terapii diazepamem per rectum. Výhodou přípravku je rychlý nástup účinku a v porovnání s diazepamem také snazší a bezpečná aplikace.

(holi)

Zdroje:
1. Moretti R., Julliand S., Rinaldi V. E., Titomanlio L. Buccal midazolam compared with rectal diazepam reduces seizure duration in children in the outpatient setting. Pediatr Emerg Care 2019; 35 (11): 760–764, doi: 10.1097/PEC.0000000000001114.
2. Brigo F., Nardone R., Tezzon F., Trinka E. Nonintravenous midazolam versus intravenous or rectal diazepam for the treatment of early status epilepticus: a systematic review with meta-analysis. Epilepsy Behav 2015; 49: 325–336, doi: 10.1016/j.yebeh.2015.02.030.
3. Ashrafi M. R., Khosroshahi N., Karimi P. et al. Efficacy and usability of buccal midazolam in controlling acute prolonged convulsive seizures in children. Eur J Paediatr Neurol 2010; 14 (5): 434–438, doi: 10.1016/j.ejpn.2010.05.009.Štítky
Neurologie Pediatrie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se