Časné klinické prediktory a progrese ireverzibilní invalidity u RS

19. 10. 2010

Roztroušená skleróza je nejčastějším chronickým onemocněním centrální nervové soustavy u mladých dospělých v západních zemích s incidencí 1/1 000 obyvatel.

Roztroušená skleróza je nejčastějším chronickým onemocněním centrální nervové soustavy u mladých dospělých v západních zemích s incidencí 1/1 000 obyvatel. Prognóza tohoto onemocnění je dobře známá. K ireverzibilnímu omezení chůze dojde v průměru po 8 letech, k nutnosti použití berlí po 20 letech a upoutání na invalidní vozík pak v průměru po 30 letech od nástupu nemoci. Na druhou stranu je věková hranice přežívání snížena pouze marginálně.

Dalším charakteristickým znakem nemoci je vysoký stupeň variability u jednotlivých pacientů s celým spektrem průběhů nemoci od benigních, nebo dokonce asymptomatických k malignějším případům. Proto je žádoucí stanovit již v časných fázích nemoci identifikovatelné klinické faktory, které spolehlivě předpovídají dlouhodobou prognózu.

Bylo identifikováno množství demografických a klinických proměnných, které jsou zhodnotitelné právě v těchto časných fázích a jsou prediktory doby od nástupu RS k rozvoji ireverzibilní invalidity. Ovšem dosud nebylo známo, jestli tyto faktory ovlivňují pouze časné fáze nemoci, nebo celý její průběh. Jinými slovy – mají tyto faktory prediktivní význam i poté, co již bylo prvních fází ireverzibilní invalidity dosaženo?

V následující studii byla hodnocena data od 1 844 pacientů s RS za využití Kurtzkeho rozšířené stupnice stavu invalidity (Kurtzke Disability Status Scale), konkrétně stupňů 4 (omezená hybnost, zatím bez nutnosti pomoci), 6 (omezení chůze, nutnost berlí) a 7 (invalidní vozík). Hodnocen byl vliv klinických proměnných na dobu do rozvoje invalidity.

Průměrný čas od nástupu RS k přechodu ke stupni 4, 6 nebo 7 byl signifikantně ovlivněn pohlavím, věkem, příznaky i průběhem nemoci (relabující nebo progresivní) v době jejího nástupu, stupněm zotavení po prvním relapsu, dobou uplynulou do druhé neurologické epizody a počtem relapsů v prvních 5 letech nemoci. Podobně byl čas od nástupu RS k dosažení stupně 6 a 7 ovlivněn časem k dosažení stupně 4. Naproti tomu nebyla žádná proměnná podstatněji ovlivněna dobou trvání od stupně 4 ke stupni 6 či 7 nebo od stupně 6 ke stupni 7. Časně zhodnotitelné klinické proměnné tedy signifikantně ovlivňují čas od nástupu RS k přechodu k invaliditě stupně 4, ale už ne následnou progresi ireverzibilní invalidity.

(pes)

Zdroj: Confavreux C., Vukusic S., Adeleine P.: Early clinical predictors and progression of irreversible disability in multiple sclerosis: an amnesic process. Brain. 2003; 126 (4): 770–782; doi: 10.1093/brain/awg081
Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se