Metabolické faktory zvyšující riziko renálního karcinomu

15. 10. 2013

Česká republika patří celosvětově na přední příčky v incidenci zhoubných nádorů ledvin a jejich počet každoročně dále stoupá. Vědci již ozřejmili, že mezi rizikové faktory patří hypertenze a obezita, nyní se však zaměřili i na další příčiny.

Česká republika patří celosvětově na přední příčky v incidenci zhoubných nádorů ledvin a jejich počet každoročně dále stoupá. Vědci již ozřejmili, že mezi rizikové faktory patří hypertenze a obezita, nyní se však zaměřili i na další příčiny.

Nejvyšší incidence renálních karcinomů je v Severní Americe a v Evropě, tedy ve vyspělých zemích. Jejich stále se zvyšující počet může být dán lepším záchytem zobrazovacími metodami nebo zhoršujícím se životním stylem většiny populace. Až 50 % případů renálních karcinomů je přičítáno na vrub obezitě, hypertenzi a kouření. Malé pozornosti se zatím dostávalo lipidům, glukóze a dalším metabolickým faktorům. Nová studie si dala za cíl prozkoumat souvislost mezi metabolickými faktory a výskytem renálního karcinomu.

Metodika

Populační studie používá jako zkoumaný vzorek obyvatele Norska, Švédska a Rakouska, což jsou země socioekonomicky velmi blízké České republice. Lékaři shromáždili údaje celkem 560 388 pacientů (poměr žen a mužů byl přibližně 1:1), zaměřili se především na stanovení BMI, systolického a diastolického tlaku krve, hladiny glukózy, cholesterolu a triglyceridů v krvi u každého pacienta. Medián věku činil 42 let (IQR = 10 let), pacientů s nadváhou (BMI > 25 kg/m2) nebo obezitou (BMI > 30 kg/m2) bylo 54 % v mužské části a v 41 % ženské části populace. Hypertenze (> 140 mmHg systolického tlaku nebo > 90 mmHg diastolického tlaku) byla diagnostikována u 38 % mužů a 26 % žen. Přibližně 60 % mužů a 50 % žen bylo bývalých nebo současných kuřáků.

Výsledky studie

Během následujících 10 let lékaři diagnostikovali renální karcinom u 592 mužů a 263 žen s mediánem věku 62 let (IQR = 14 let) při diagnóze, přičemž 244 mužů a 84 žen zhoubnému bujení podlehlo. Po statistickém přepočtu mezi muži výrazně zvyšovalo riziko incidence vysoké BMI, hypertenze, vysoká hladina glukózy a triglyceridů v krvi. U žen za zvýšeným rizikem stálo především vysoké BMI a zvýšená hladina triglyceridů. Z vysokého souhrnného skóre metabolických faktorů vyplývalo vysoké riziko vzniku renálního karcinomu u mužů i žen. Zajímavé je, že nebyly nalezeny žádné multiplikativní statistické ani biologické interakce mezi metabolickými faktory, které by měly vliv na zvýšené riziko renálního karcinomu.

Výzkum ozřejmil, že za zvýšeným výskytem renálního karcinomu stojí několik metabolických faktorů, které můžou působit společně i jednotlivě, přičemž působení jednotlivých faktorů se mezi pohlavími může lišit. Tato vysoká biologická variabilita může stát za zvýšenou incidencí renálního karcinomu v České republice.

(holi)

Zdroj: Häggström Ch., Rapp K., et al. Metabolic Factors Associated with Risk of Renal Cell Carcinoma. PLoS ONE 8(2): e57475. February 28, 2013; doi: 10.1371/journal.pone.0057475.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se