Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

1. 5. 2017

Metodika a výsledky studie fáze III PALOMA-2, popisující efekt kombinace palbociklibu a letrozolu při léčbě pokročilého HR-pozitivního a HER2-negativního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, byly na konci roku 2016 publikovány v New England Journal of Medicine.

Úvod

Předchozí klinická studie fáze II ukázala, že kombinace palbociklibu a letrozolu prodlužuje přežití bez progrese více než při použití samotného letrozolu v rámci iniciální terapie postmenopauzálních žen s HR+/HER2 pokročilým karcinomem prsu. Následující studie fáze III měla za cíl ověřit a rozšířit zjištění o účinnosti a bezpečnosti užití kombinace palbociklibu a letrozolu v této indikaci. 

Metodika studie

Ve dvojitě zaslepené studii bylo v poměru 2 : 1 náhodně rozděleno 666 postmenopauzálních žen s HR+/HER2 karcinomem prsu, jež dosud neprodělaly léčbu pokročilého onemocnění. První skupině byla podávána kombinace palbociklibu a letrozolu, druhé skupině letrozol s placebem. Primárně byla hodnocena doba přežití bez progrese, dále byly hodnoceny celková doba přežití, objektivní míra odpovědi na léčbu, klinický přínos, výsledky udávané samotnými pacientkami, farmakokinetické vlastnosti a bezpečnost léčby. 

Výsledky

Medián doby přežití bez progrese u skupiny užívající kombinaci palbociklibu a letrozolu dosahoval 24,8 měsíce ve srovnání s 14,5 měsíce u skupiny užívající letrozol s placebem.

Nejčastějšími nežádoucími účinky 3. a 4. stupně byly neutropenie (u 66,4 % pacientek, kterým byla podávána kombinace palbociklibu a letrozolu, ve srovnání s 1,4 % u pacientek, kterým byl podáván letrozol s placebem), leukopenie (24,8 vs. 0 %), anémie (5,4 vs. 1,8 %) a únava (1,8 vs. 0,5 %). Febrilní neutropenie se vyskytla u 1,8 % pacientek ve skupině léčené kombinací palbociklibu a letrozolu, oproti tomu ve skupině léčených pouze letrozolem se nevyskytla u žádné pacientky.

Nutnost trvalého přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků byla zaznamenána u 43 pacientek (9,7 %) ve skupině palbociklib + letrozol a u 13 pacientek (5,9 %) ve skupině letrozol + placebo. 

Závěr

U pacientek s dříve neléčeným HR+/HER2 pokročilým karcinomem prsu vedlo nasazení kombinace palbociklibu s letrozolem k signifikantně delší době přežití bez známek progrese oproti léčbě samotným letrozolem. Ve skupině léčených uvedenou kombinací byl však častěji zaznamenán očekávaný myelotoxický efekt terapie. 

(gpl) 

Zdroj: Finn R. S., Martin M., Rugo H. S. et al. Palbociclib and letrozole in advanced breast cancer. N Engl J Med 2016; 375 (20): 1925−1936.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se