Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

8. 11. 2016

Američtí autoři zkoumali výskyt nežádoucích příhod v průběhu terapie statiny. Zaznamenali vyšší výskyt postižení orgánových systémů jiných než kosterního svalstva, než se dosud předpokládalo.

Inzerce

Statiny výrazně snižují riziko kardiovaskulárních příhod, jejich použití je ale limitováno výskytem nežádoucích příhod, které často vedou k přerušení léčby. Cílem autorů prezentované práce bylo prozkoumat jak rozsah, tak i relativní četnost komplikací potenciálně souvisejících s léčbou statiny.

Výsledky studie

Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii, která zahrnovala 642 pacientů, u kterých se během léčby statiny vyskytly nežádoucí příhody. Nejčastější komplikací byla myopatie asociovaná se statiny (92 %), dále se vyskytlo postižení jater (10 %), CNS (8 %), gastrointestinálního traktu (8 %), periferní nervové soustavy (5 %), kůže (5 %) a jiné komplikace (3 %). K postižení několika orgánových systémů současně došlo u 22,5 % léčených. Alespoň jednu odbornou kontrolu absolvovalo během sledování 557 zahrnutých pacientů, celkový medián sledování byl 25 měsíců. Při poslední kontrole užívalo statiny 71 % léčených. Bylo prokázáno, že pacienti s elevací jaterních aminotransferáz měli častěji tendenci na statinové terapii setrvat nebo ji znovu zahájit, naopak pacienti s gastrointestinálními příhodami a postižením CNS na léčbě statiny setrvávali méně často. 

Závěr

Ačkoliv se statinová intolerance projevuje nejčastěji muskuloskeletálními potížemi (90 %), příznaky postižení jiných orgánových systémů mohou být častější, než se původně předpokládalo. Rozpoznání škály příznaků, jejich načasování a dopadů na každodenní aktivity pacienta umožňuje větší individualizaci léčby, stanovit kauzální vztah mezi statiny a jednotlivými příznaky zůstává ale nadále problematické.

(raj)

Zdroj: Lakey W. C., Greyshock N. G., Kelley C. E. et al. Statin intolerance in a referral lipid clinic. J Clin Lipidol 2016 Jul–Aug; 10 (4): 870–879.e3, doi: 10.1016/j.jacl.2016.03.004.Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více