Hormonální suplementační terapie pro diferencovaný karcinom štítné žlázy po lobektomii

20. 9. 2022

Díky zlepšení časné diagnostiky roste podíl pacientů s nízkorizikovým diferencovaným karcinomem štítné žlázy (DTC). U této diagnózy se stala nejpreferovanější operační metodou lobektomie se zachováním kontralaterálního laloku. Několik studií však prokázalo výskyt hypotyreózy po tyreoidektomii.

Úvod

Předchozí praxe suplementace levothyroxinem (LT4) za účelem dosažení suprese hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH) dlouhodobým podáváním suprafyziologických dávek LT4 způsobuje závažné vedlejší účinky. Dochází k hypertyreóze a zhoršení psychické, sociální a fyzické kvality života. Bylo hlášeno zvýšené riziko osteoporózy a zlomenin, zejména u žen po menopauze. Jsou také známé nepříznivé účinky na srdce včetně zvýšené kardiovaskulární morbidity a mortality. Suprese TSH sice zlepšuje přežití u vysoce rizikových pacientů, její přínos u pacientů s nízkým rizikem je však kontroverzní.

Cílem studie korejských výzkumníků bylo zhodnotit výskyt a rozvoj hypotyreózy a identifikovat rizikové faktory spojené s hypotyreózou, která vyžaduje substituční léčbu.

Metodika studie

Autoři citované práce retrospektivně zkoumali zdravotní dokumentaci 256 nemocných s DTC, u kterých byla provedena lobektomie v univerzitní nemocnici Gangnam Severance v korejském Soulu od dubna do prosince 2014. V rámci dispenzarizace potom byla pravidelně hodnocena funkce štítné žlázy během ambulantních návštěv − 1× za 6 měsíců během prvního roku po výkonu, následně potom 1× za rok.

Pooperační hypotyreóza byla definována jako hladina TSH v séru vyšší než normální rozmezí stanovené na tomto pracovišti (0,86–4,69 mIU/l). Tyreoiditida byla definována jako přítomnost pozitivních protilátek proti tyreoidální peroxidáze (anti-TPO) či tyreoglobulinu (anti-TG) před operací nebo pokud byla diagnostikována v patologickém nálezu. Suplementace LT4 byla podávána nemocným s hladinami TSH nad horní hranici normálního rozmezí. Pacienti byli pooperačně sledováni po dobu minimálně 5 let od roku 2014 do roku 2019.

Výsledky

U 19,5 % pacientů byla diagnostikována hypotyreóza bezprostředně po operaci a zahájena suplementace LT4. Výskyt hypotyreózy s nutností suplementace LT4 se významně zvýšil během prvních 3 let sledování (p < 0,001), ale ve 4. a 5. roce již k významnému nárůstu nedošlo.

V průběhu 5letého sledování vyžadovalo suplementaci LT4 k udržení eutyreoidního stavu 169 (66,0 %) z 256 pacientů. Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve velikosti vyoperovaného nádoru, výskytu metastáz v lymfatických uzlinách a rekurenci nádorů mezi skupinou se suplementací LT4 a bez ní. Recidiva nastala pouze u 3 (1,2 %) pacientů.

Rizikovými faktory spojenými s pooperační hypotyreózou se ukázaly být předoperační hladiny TSH, tyreoiditida a pozitivita tyreoidálních protilátek.

Závěr

Z výsledků vyplynulo, že u pacientů s nízkorizikovým DTC není − s ohledem na dobrou prognózu a limitovanost účinků supresní terapie − suprese TSH nutná. Doporučuje se pravidelné sledování pacientů a jejich poučení o rizikových faktorech. Vysoké předoperační hladiny TSH a/nebo tyreoiditida po lobektomii by měly lékaře upozornit na zvýšenou pravděpodobnost rozvoje hypotyreózy a nutnost suplementace LT4.

(lkt)

Zdroj: Kim S. Y., Kim H. J., Kim S.-M. et al. Thyroid hormone supplementation therapy for differentiated thyroid cancer after lobectomy: 5 years of follow-up. Front Endocrinol (Lausanne) 2020; 11: 520, doi: 10.3389/fendo.2020.00520.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se