Exemestan v kombinaci s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

1. 8. 2014

Článek publikovaný zcela recentně v prestižním časopise New England Journal of Medicine přináší velmi optimistické výsledky studie s exemestanem a ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů.

Článek publikovaný zcela recentně v prestižním časopise New England Journal of Medicine přináší velmi optimistické výsledky studie s exemestanem a ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů.

Nejefektivnější adjuvantní terapie pro premenopauzální ženy s karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory (estrogenové, progesteronové či obojí) není aktuálně zcela známá. Standardem péče pro tyto ženy je po několik posledních let podávání tamoxifenu. K tomuto může být přidána adjuvantní suprese ovariálních funkcí.

Tento text je hodnocením dvou studií fáze III (TEXT a SOFT) a porovnává adjuvantní podání exemestanu spolu s ovariální supresí a adjuvantní podání tamoxifenu spolu s ovariální supresí u žen s časným stadiem karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů. Ovariální suprese bylo dosaženo podáváním agonisty gonadotropin uvolňujícího hormonu triptorelinu, odstraněním ovarií či ozářením ovarií. Primární analýza pracuje s daty od celkem 4 690 pacientek.

Medián následného sledování pacientek byl 68 měsíců. Přežívání bez známek nemoci v 5 letech bylo 91,1 % pro skupinu exemestan + ovariální suprese oproti 87,3 % ve skupině tamoxifen + ovariální suprese (míra rizika pro návrat onemocnění, sekundární invazivní nádorové onemocnění či smrt byla 0,72, 95% CI 0,6–0,85; p < 0,001). Celkové přežívání se významněji nelišilo mezi oběma skupinami pacientek, celkově bylo zaznamenáno 194 úmrtí. Vybrané nežádoucí příhody stupně 3–4 byly zaznamenány u 30,6 % pacientek léčených exemestanem + ovariální supresí oproti 29,4 % žen dostávajících tamoxifen + ovariální supresi.

Z výsledků těchto dvou studií lze konstatovat, že u premenopauzálních žen s časným stadiem karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů adjuvantní terapie exemestanem a ovariální supresí v porovnání s tamoxifenem a ovariální supresí významně snižuje riziko rekurence onemocnění. U této skupiny mladých žen se tedy nabízí nová forma velmi efektivní adjuvantní terapie.

(eza)

Zdroj: Pagani O., et al. Adjuvant Exemestane with Ovarian Supression in Premenopausal Breast Cancer. N Eng J Med – publikováno online 1. června 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1404037Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se