Evropský konsenzus o používání plazmy bohaté na trombocyty u osteoartrózy kolene

7. 6. 2024

V dubnu 2024 byl publikován konsenzus Evropské společnosti sportovní traumatologie, chirurgie a artroskopie kolene (ESSKA) o používání injekčních ortobiologik v léčbě osteoartrózy kolene (OA). První část se týká ortobiologik odvozených z krve, z nichž se nejčastěji používá plazma bohatá na trombocyty (PRP – platelet-rich plasma). Cílem konsenzu bylo vytvořit doporučení postavená na klinických důkazech a názorech odborníků, která pomohou zlepšit indikaci, rozhodování a aspekty podávání PRP v léčbě OA kolene. Přinášíme stručný souhrn všech 28 doporučení.

Metodika

Kvalita jednotlivých doporučení byla rozdělena do 4 úrovní:

 • A – vysoká úroveň vědeckých důkazů
 • B – vědecký předpoklad
 • C – nízká úroveň vědeckých důkazů
 • D – názor odborníků

Každé doporučení bylo dále ohodnoceno skóre 1–9 podle míry shody mezi hodnoticí skupinou a řídicí skupinou expertů, kteří doporučení připravovali.

Souhrn doporučení

 1. Existuje dostatek preklinických a klinických důkazů, jež podporují používání PRP u OA kolene (úroveň A, shoda 8,0).
 2. Podávání PRP je doporučeno především u mírné až střední OA kolene (≤ 3 na Kellgrenově-Lawrenceově škále) (úroveň A, shoda 8,1).
 3. Lze ho však zvážit i u pacientů s těžkou OA kolene, například pokud nemohou podstoupit operaci (úroveň C, shoda 8,1).
 4. PRP je terapeutickou možností i v případě přítomnosti patelofemorální OA (úroveň C, shoda 7,6).
 5. Kontraindikace PRP zahrnují infekce kůže nebo kožní afekce v místě vpichu, aktivní systémové infekce, aktivní maligní nádory jakékoliv lokalizace a benigní nádory kolene. Relativní kontraindikací je protidestičková léčba. Nižší účinnost PRP je možná u pacientů s autoimunitními záněty (revmatoidní artritida, Crohnova nemoc aj.) a s trombocytopenií, trombocytózou nebo koagulopatiemi (úroveň D, shoda 8,0).
 6. Používání PRP není vymezeno žádným věkovým rozmezím (úroveň D, shoda 8,4).
 7. Díky protizánětlivému působení PRP ji lze podávat i během zánětlivé fáze onemocnění. Před aplikací je vhodná aspirace případného výpotku (úroveň D, shoda 7,9).
 8. Pokud se po cyklu léčby PRP znovu objeví příznaky, může mít opakovaný cyklus injekcí PRP klinický přínos (úroveň D, shoda 8,4).
 9. Podávání PRP není doporučeno u časné asymptomatické OA (úroveň D, shoda 8,7).
 10. Injekce PRP mají větší a dlouhodobější efekt než injekce kortikosteroidů, jsou bezpečnější a bez chondrotoxických účinků (úroveň A, shoda 8,7).
 11. Při porovnání s kyselinou hyaluronovou vykazuje PRP lepší a dlouhodobější klinické výsledky a měla by být preferována (úroveň B, shoda 8,1).
 12. V současné době neexistuje dostatek důkazů o chorobu modifikujících účincích PRP u OA kolene (úroveň C, shoda 8,3).
 13. Pro nedostatek důkazů nelze v léčbě OA doporučit autologní kondiciované sérum (ACS) (úroveň B, shoda 8,8).
 14. Doporučit nelze ze stejného důvodu ani α2-makroglobulin (úroveň D, shoda 8,7).
 15. Podle dosavadních důkazů nelze přednostně doporučit PRP bohatou či chudou na leukocyty (úroveň B, shoda 8,1).
 16. V současné době nelze doporučit optimální počet/koncentraci trombocytů v injekci PRP (úroveň C, shoda 8,2).
 17. Pro kontrolu kvality PRP v klinickém výzkumu je doporučeno stanovit minimálně vstupní hodnoty krevních elementů v plné krvi i v přípravku PRP (úroveň D, shoda 8,0).
 18. Zatím nejsou k dispozici důkazy o optimálním objemu injekce PRP. Podaný objem by se měl pohybovat v rozmezí 2–12 ml a měla by být zohledněna velikost kloubu (úroveň D, shoda 8,7).
 19. Optimální počet injekcí PRP v 1 cyklu léčby OA kolene by měl být 2–4 (úroveň B, shoda 8,0).
 20. Při použití více injekcí v 1 cyklu se doporučuje rozestup mezi injekcemi 1–3 týdny (úroveň B, shoda 8,0).
 21. Velikost jehly při odběru krve pro přípravek PRP ani při aplikaci PRP nehraje roli (úroveň C, shoda 7,9).
 22. 2 týdny před injekcí PRP a 1 týden po injekci by neměla být podávána nesteroidní antirevmatika (úroveň C, shoda 8,1, resp. 8,3).
 23. Není doporučeno podávat současně s PRP intraartikulární anestetika, protože mohou zasahovat do integrity a funkce trombocytů a snížit účinnost PRP (úroveň D, shoda 8,7).
 24. Není doporučeno podávat v souvislosti s aplikací PRP antibiotika (úroveň D, shoda 8,6).
 25. 24 hodin před oděrem krve pro přípravek PRP by pacient neměl konzumovat tučná jídla (úroveň D, shoda 8,0) a 48 hodin předem by neměl pít alkohol (úroveň D, shoda 7,5).
 26. Před podáním PRP by od poslední injekce kortikosteroidů do daného kloubu mělo uplynout nejméně 6 týdnů (úroveň D, shoda 8,3).
 27. Zatím není dostatek důkazů pro doporučení současného podávání PRP a kyseliny hyaluronové (úroveň C, shoda 7,8).
 28. Stejně tak není dostatek důkazů pro současnou aplikaci PRP a buněčné terapie (úroveň B, shoda 8,0).

(zza)

Zdroj: Laver L., Filardo G., Sanchez M. et al.; ESSKA‐ORBIT Group. The use of injectable orthobiologics for knee osteoarthritis: a European ESSKA-ORBIT consensus. Part 1 – Blood-derived products (platelet-rich plasma). Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2024 Apr; 32 (4): 783–797, doi: 10.1002/ksa.12077.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se