Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

22. 6. 2017

Bosutinib prokázal trvající účinek u pacientů po selhání několikeré předchozí terapie inhibitory tyrosinkináz. Jedná se tedy o velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba nepřinesla očekávaný benefit.

Bosutinib

Bosutinib je inhibitor tyrosinkináz (TKI) Src/Abl. Je indikovaný u dospělých pacientů s Ph-pozitivní chronickou myeloidní leukémií (CML), kteří byli k přecházející léčbě TKI rezistentní nebo ji netolerovali.

Předkládaný update přináší informace týkající se probíhající klinické studie fáze I/II, jež hodnotí účinnost a bezpečnost dlouhodobého podávání bosutinibu jakožto 3. či 4. linie léčby u pacientů s CML v chronické fázi. U pacientů již byl vyzkoušen imatinib a dasatinib, popřípadě nilotinib.

Výsledky studie

Medián trvání léčby byl 8,6 měsíce (rozmezí 0,2−87,7) a celkového sledování pak 32,7 měsíce (0,3−93,3). Kumulativní dosažení kompletní hematologické remise činilo 74 % (95% CI 65−81 %) a velké cytogenetické odpovědi 40 % (95% CI 31−50 %). Pravděpodobnost udržení kompletní hematologické remise po 4 letech dle Kaplanovy–Meierovy kalkulace byla 63 % a udržení velké cytogenetické odpovědi 69 %. Kumulativní incidence progrese onemocnění, resp. úmrtí na léčbě po 4 letech dosahovala 24 % (95% CI 17−33 %). Celkové přežití po 4 letech dosáhlo 78 % (95% CI 68−85 %).

Častými nežádoucími příhodami byly průjem (83 %), nauzea (48 %), zvracení (38 %) a trombocytopenie (39 %).

Závěr

Bosutinib v této studii prokázal účinnost, jež měla trvající charakter. Současně se toxický profil nijak nelišil od očekávaného, v rámci předchozích studií již dříve popsaného spektra nežádoucích účinků. Bosutinib tak představuje velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba selhala či nebyla tolerována.

(eza)

Zdroj: Cortes J. E., Khoury H. J., Kantarjian H. M. et al. Long-term bosutinib for chronic phase chronic myeloid leukemia after failure of imatinib plus dasatinib and/or nilotinib. Am J Hematol 2016 Dec; 91 (12): 1206−1214, doi: 10.1002/ajh.24536.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se