Cinakalcet v léčbě nádorové hyperkalcémie − poznatky z praxe

15. 6. 2022

Jak vyvozují američtí autoři z řady publikovaných kazuistik, cinakalcet může snížit hyperkalcémii spojenou s nádorovým onemocněním. Tím zkracuje hospitalizaci, zlepšuje kvalitu života pacientů a umožňuje nasadit protinádorové léky, které vedou k prodloužení života.

Nádorová hyperkalcémie

Hyperkalcémie spojená s malignitou (MAH) je druhým nejčastějším typem hyperkalcémie a nejčastějším typem hyperkalcémie u hospitalizovaných pacientů. Na konvenční léčbu reaguje jen dočasně a často je refrakterní. Z klinického pohledu má nepříznivý dopad na kvalitu života pacientů a může vyústit do hyperkalcemické krize. Ve farmakoterapii MAH se využívají bisfosfonáty, denosumab, v případě humorálně navozené hyperkalcémie glukokortikoidy či kalcitonin.

Využití cinakalcetu v praxi

Cinakalcet byl schválen v roce 2004 k léčbě pacientů se sekundární hyperparatyreózou a chronickým onemocněním ledvin na dialýze, k terapii hyperkalcémie u nemocných s karcinomem příštítných tělísek a k léčbě těžké hyperkalcémie u pacientů s primární hyperparatyreózou, kteří nemohou podstoupit paratyreoidektomii.

inzerce:

Endokrinologové z floridského Orlanda ve své práci z roku 2021 navrhli, že by cinakalcet mohl být účinným i pro terapii MAH s výhodou perorální cesty podání za hospitalizace i při ambulantní léčbě. Na několika kazuistikách z Nizozemska, Belgie a Řecka, Spojených států amerických a Nového Zélandu ukázali, že cinakalcet byl v této indikaci dobře tolerován a udržel kalcémii v normálním rozmezí, přičemž mnohdy mohl být po určitém čase i vysazen. Normalizace hladiny vápníku zvýšila kvalitu života pacientů a v několika případech umožnila podat nemocným cílenou protinádorovou léčbu, která významně prodloužila jejich přežití.

Ve vlastní kazuistice potom autoři prezentovali 71letého pacienta s metastázami renálního karcinomu, u něhož se rozvinula humorálně indukovaná hyperkalcémie při maligním onemocnění (HHM). Stav postupně přestal reagovat na podání bisfosfonátů a denosumabu. Teprve léčba cinakalcetem vedla ke snížení a normalizaci hladiny vápníku a umožnila podávání kabozantinibu jako cílené protinádorové léčby.

Závěr

Použití cinakalcetu u MAH/HHM je novinkou. Přípravky dosud používané v této indikaci se podávají injekčně (i.v./s.c.) a žádný z nich není bezpečný pro všechny pacienty ani dlouhodobě účinný. Jak ukazují slibné výsledky kazuistik, perorální cinakalcet by mohl příznivě ovlivnit homeostázu vápníku a být přínosem u pacientů s MAH.

(zza)

Zdroj: O'Callaghan S., Yau H. Treatment of malignancy-associated hypercalcemia with cinacalcet: a paradigm shift. Endocr Connect 2021 Jan; 10 (1): R13−R24, doi: 10.1530/EC-20-0487. Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se