Autoevaluace efektivity sarilumabu v terapii RA u pacientů s nedostatečnou odpovědí na inhibitory TNF nebo jejich netolerancí

29. 11. 2018

Sarilumab je v kombinaci s methotrexátem indikovaný k terapii dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou, kteří neodpovídají na léčbu nebo netolerují léčbu jedním či více chorobu modifikujícími antirevmatickými léky. Studie publikovaná mezinárodním týmem vědců se soustředila na účinnost léčby z hlediska několika dotazníků hodnocených pacienty.

Úvod

Sarilumab je lidská monoklonální protilátka, která se specificky váže na rozpustný i membránově vázaný receptor pro interleukin 6 (IL-6). Zvýšené hladiny tohoto cytokinu se nacházejí v synoviální tekutině pacientů s revmatoidní artritidou a hrají důležitou úlohu při patologickém zánětu a destrukci kloubu. Studie mezinárodního týmu vědců hodnotila účinnost sarilumabu v kombinaci s konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (csDMARDs) u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi) nebo její netolerancí.

Metodika studie

Celkem 546 pacientů (81,9 % žen; průměrný věk 52,9 roku) bylo ve studii TARGET randomizováno k terapii placebem nebo sarilumabem v dávce 150 či 200 mg subkutánně jednou za 2 týdny v kombinaci s chorobu modifikujícími antirevmatickými léky. Účinnost terapie byla hodnocena po 12 a 24 týdnech.

Úkolem pacientů bylo zhodnocení účinnosti léčby několika autoevaluačními dotazníky − konkrétně se jednalo o PGA (Patient Global Assessment), vizuální analogovou škálu (VAS) hodnotící ranní ztuhlost a bolestivost kloubů, dotazník fyzické funkce HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index), dotazník zaměřený na únavu FACID-F (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Fatigue), dotazník na kvalitu života související se zdravím SF-36 (Short Form Health Survey), dotazník hodnotící pracovní produktivitu WPS-RA (Work Productivity Survey – Rheumatoid Arthritis) a dotazník RAID (Rheumatoid Arthritis Impact of Disease).

Výsledky 

Kombinovaná terapie v obou dávkovacích schématech v porovnání s placebem vedla po 12 týdnech ke zlepšení výsledků v dotaznících PGA, vizuální analogové škály pro bolest, HAQ-DI, SF-36 a FACIT-F, přičemž toto zlepšení přetrvávalo i po 24 týdnech terapie. Terapie sarilumabem vedla ke zmírnění symptomů ranní ztuhlosti kloubů a snížila dopad onemocnění na pracovní, rodinné, sociální a volnočasové aktivity hodnocené pomocí dotazníků WPS-RA a RAID.

Závěr

Kombinovaná terapie sarilumabem (v dávce 150 či 200 mg) a chorobu modifikujícími antirevmatickými léky vedla po 12 a 24 týdnech u nemocných s revmatoidní artritidou v porovnání s placebem ke klinicky významnému zlepšení řady parametrů pozorovatelných a hodnotitelných samotným pacientem.

(holi)

Zdroj: Strand V., Reaney M., Chen C. I. Sarilumab improves patient-reported outcomes in rheumatoid arthritis patients with inadequate response/intolerance to tumour necrosis factor inhibitors. RMD Open 2017 Mar 7; 3 (1): e000416, doi: 10.1136/rmdopen-2016-000416.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se