Aktualizovaná společná doporučení ADA a EASD pro léčbu diabetu 2. typu − 2022

19. 4. 2023

Po příchodu nových antidiabetik, která v posledních dvou desetiletích zcela změnila přístup k terapii diabetu mellitu 2. typu (DM2), jsou v návaznosti na výsledky nových klinických studií dále upravována mezinárodní doporučení pro léčbu tohoto onemocnění. Na podzim 2022 vydaly svůj čerstvý konsenzus k managementu DM2 Americká diabetologická asociace (ADA) a Evropská asociace pro studium diabetu (EASD). Níže stručně shrnujeme hlavní body.

Možností 1. volby už není jen metformin

Stále platí, že farmakoterapie je doporučena, pokud ke kompenzaci hyperglykémie nestačí úprava životního stylu s edukací. Tradičním lékem 1. volby je metformin. Jako vhodné jsou však stále více akceptovány i jiné postupy. Zejména u pacientů s aterosklerotickým kardiovaskulárním (KV) onemocněním nebo s vysokým KV rizikem, se srdečním selháním nebo chronickým onemocněním ledvin byl prokázán přínos agonistů receptoru pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1RA) a inhibitorů sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2i, tzv. gliflozinů) na KV a renální výsledky léčby, a to nezávisle na současném užívání metforminu. Tyto třídy antidiabetik je proto u uvedených skupin pacientů možné zvážit jako terapii 1. volby, popřípadě jako součást časné kombinované léčby, jejímž cílem je prodloužení doby do selhání iniciální monoterapie.

Doporučení pro specifické skupiny pacientů

U pacientů s aterosklerotickým KV onemocněním nebo vysokým KV rizikem jsou doporučeny GLP-1RA nebo SGLT2i s prokázaným KV přínosem. Pokud hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) zůstávají nad cílovou hladinou, je doporučeno přidat přípravek ze druhé z těchto tříd antidiabetik, popř. thiazolidindion.

U pacientů se srdečním selháním jsou doporučeny SGLT2i s prokázaným přínosem u této podskupiny pacientů.

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) na maximální tolerované dávce inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) nebo blokátorů receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARBs, tj. sartanů) jsou upřednostňovány SGLT2i s důkazy o zpomalení progrese CKD. V případě jejich kontraindikace nebo intolerance lze podávat GLP-1RA s prokázaným KV přínosem. Pokud hodnoty HbA1c zůstávají nad cílovou hladinou, je doporučeno přidání přípravku ze druhé z těchto tříd antidiabetik.

U pacientů, u nichž je hlavním cílem léčby dosáhnout a udržet snížení glykémie, je doporučeno volit metformin nebo přípravky s dostatečnou účinností. Za látky s velmi vysokou účinností jsou považovány dulaglutid (ve vysoké dávce), semaglutid, tirzepatid, inzulin, kombinace perorálních antidiabetik nebo kombinace injekčních antidiabetik (GLP-1RA) s inzulinem. Za látky s vysokou účinností jsou považovány výše neuvedené GLP-1RA, metformin, SGLT2i, deriváty sulfonylurey a thiazolidindiony a za látky se střední účinností inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4i).

U pacientů, u nichž je hlavním cílem snížení tělesné hmotnosti, je z farmakologické léčby diabetu doporučeno volit přípravky s velmi vysokou/vysokou účinností na snížení glykémie i na redukci tělesné hmotnosti. Do kategorie s velmi vysokou účinností spadá semaglutid a tirzepatid, do kategorie s vysokou účinností dulaglutid a liraglutid, do kategorie střední účinnosti výše neuvedené GLP-1RA a SGLT2i a do kategorie s neutrálním účinkem DPP-4i a metformin.

(zza)

Zdroj: Davies M. J., Aroda V. R., Collins B. S. et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2022. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2022 Nov 1; 45 (11): 2753–2786, doi: 10.2337/dci22-0034. Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se