Adjuvantní terapie exemestanem s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

30. 6. 2014

Adjuvantní terapie inhibitorem aromatázy zlepšuje ve srovnání s tamoxifenem výsledky léčby u postmenopauzálních žen s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Nakolik toto tvrzení platí i u premenopauzálních žen, se pokusili odpovědět autoři práce publikované v New England Journal of Medicine.

Adjuvantní terapie inhibitorem aromatázy zlepšuje ve srovnání s tamoxifenem výsledky léčby u postmenopauzálních žen s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Nakolik toto tvrzení platí i u premenopauzálních žen, se pokusili odpovědět autoři práce publikované v New England Journal of Medicine.

Ve dvou studiích fáze 3 byly premenopauzální ženy s hormon-receptor (HR) pozitivním časným karcinomem prsu randomizovány k užívání inhibitoru aromatázy exemestanu nebo tamoxifenu, v obou případech spolu s ovariální supresí. Doba léčby činila 5 let. Potlačení ovariální produkce estrogenu bylo dosaženo použitím agonisty GnRH (gonadotropin releasing hormon) triptorelinu, ooforektomií nebo ozářením vaječníků. K primární analýze pak byla použita data získaná od 4 690 pacientek ve dvou studiích.

Po 68 měsících sledování (medián) činila 5letá doba přežití bez známek onemocnění 91,1 % ve skupině s exemestanem a ovariální supresí a 87,3% ve skupině s tamoxifenem a ovariální supresí (HR pro rekurenci nemoci, druhý invazivní karcinom nebo úmrtí bylo 0,72, 95% CI 0,60–0,85, p < 0,001). Míra nepřítomnosti karcinomu činila po 5 letech 92,8 % ve skupině s exemestanem ve srovnání s 88,8 % ve skupině s tamoxifenem (HR pro rekurenci 0,66, 95% CI 0,55–0,80, p < 0,001). Celkem bylo zaznamenáno 194 úmrtí (4,1 % pacientů), přičemž celková doba přežití se mezi oběma skupinami významně nelišila (skupina s exemestanem HR 1,14, 95% CI 0,86–1,51, p = 0,37). Vybrané nežádoucí účinky 3. nebo 4. stupně byly hlášeny u 30,6 % pacientek ve skupině s exemestanem a u 29,4 % pacientek užívajících tamoxifen, přičemž profily byly podobné těm pozorovaným u postmenopauzálních žen.

Na základě výše uvedených zjištění lze tedy říci, že u premenopauzálních žen s časným HR pozitivním karcinomem prsu vede adjuvantní terapie exemestanem (ve srovnání s tamoxifenem) v kombinaci s ovariální supresí k signifikantnímu poklesu rekurence onemocnění.

(mik)

Zdroj: Pagani O., Regan M. M., Walley B. A., et al. Adjuvant Exemestane with Ovarian Suppression Premenopausal Breast Cancer. N Engl. J Med. Publikováno on-line 1. června 2014.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se