Nadějné molekuly doporučené a hodnocené v léčbě Infekce COVID-19

20. 3. 2020

Na konci února 2020 publikovali čínští autoři v časopisu Drug Discoveries & Therapeutics přehled léků, které Národní zdravotní komise Čínské lidové republiky zařadila do doporučených postupů pro léčbu infekce COVID-19 vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2. Popsali také přípravky, jejichž klinický výzkum v léčbě tohoto onemocnění právě probíhá. Shrnujeme dosud známé poznatky o těchto molekulách, které mohou být základem předpokladu jejich potenciální účinnosti proti viru SARS-CoV-2.

Úvod

První čínská doporučení pro léčbu COVID-19 vznikla 15. 1. 2020 a do konce února byla 5× aktualizována. K léčbě onemocnění doporučila interferon alfa (IFN-α), lopinavir/ritonavir a ribavirin, později také chlorochin fosfát a umifenovir. Z přípravků dále zkoušených v terapii COVID-19 stojí za pozornost favipiravir, remdesivir, darunavir, inhibitory TMSPSS2 a imatinib.

Přehled a charakteristika zkoušených účinných látek

IFN-α se podává inhalačně v dávce 5 milionů j. 2× denně. Jde o širokospektré antivirotikum, u něhož byla popsána inhibice množení SARS-CoV-2 in vitro.

Lipinavir/ritonavir se podává v dávce 400 mg/100 mg 2× denně. Je to přípravek používaný v léčbě AIDS, který vykázal potlačení aktivity SARS-CoV-2 in vitro i v klinických studiích.

Ribavirin se aplikuje v i. v. infzi 500 mg 2–3× denně v kombinaci s IFN-α nebo s lopinavirem/ritonavirem. Je to nukleosidový analog s širokým spektrem protivirových účinků. U osob se SARS snížil v kombinaci s lopinavirem/ritonavirem riziko syndromu akutní respirační tísně (ARDS) a úmrtí.

Chlorochin fosfát je běžně používané antimalarikum se širokým spektrem antivirového působení. Bylo u něj zjištěno, že blokuje infekci SARS-CoV-2. Podává se p. o. v dávce 500 mg 2× denně.

Umifenovir je antivirotikum používané proti virům chřipky. Bylo zjištěno, že in vitro účinně inhibuje infekci SARS-CoV-2. Délka léčby je do 10 dní.

Favipiravir byl 15. 2. 2020 schválen v Číně k léčbě chřipky a v současné době je hodnocen v léčbě COVID-19. Jde o nový inhibitor RNA polymerázy závislé na RNA. Má schopnost bránit replikaci RNA virů, jakým je i SARS-CoV-2. Studie začala 14. 2. 2020 a předběžné výsledky u 80 pacientů ukazují, že má silnější antivirovou účinnost a méně nežádoucích účinků než u lopinaviru/ritonaviru.

Remdesivir je nukleosidový analog a širokospektré antivirotikum. Experimentální výsledky u zvířat ukazují, že může účinně snížit virovou nálož v plicní tkáni u myší infikovaných MERS-CoV, zlepšit plicní funkce a zmírnit poškození plicní tkáně. Zjištěna u něj bylo také silné potlačení infekce SARS-CoV-2. Remdesivir vykázal slibné výsledky u 1 pacienta s COVID-19 v USA. Od 5. 2. 2020 běží v Číně s tímto přípravkem randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená multicentrická studie fáze III, ve které je podáván v iniciální dávce 200 mg a následných dávkách 100 mg v i. v. infuzi po dobu 9 dní navíc k běžné léčbě. Závěry očekáváme v průběhu dubna.

Darunavir je inhibitor proteázy HIV-1 druhé generace. Na začátku února 2020 oznámili čínští vědci, že inhibuje replikaci SARS-CoV-2 in vitro.

Imatinib je inhibitor tyrosinkinázy BCR-ABL používaný v léčbě některých typů leukémie. Vykazuje antikoronavirovou aktivitu, protože inhibuje spojení virionů s membránou endosomů.

Terapeutickou možností by mohly být i inhibitory TMSPPP2, což je buněčná proteáza, kterou jako jednu z cest průniku do buněk využívá SARS-CoV-2.

Závěr

Dosud nemáme žádné antivirotikum s ověřeným účinkem specificky pro léčbu COVID-19. Bezpečnost a účinnost potenciálních přípravků je třeba potvrdit v preklinických a klinických studiích, další data očekáváme v následujících týdnech.

(zza)

Zdroj: Dong L., Hu S., Gao J. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Drug Discoveries & Therapeutics. 2020; 14(1): 58−60, doi: 10.5582/ddt.2020.01012.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se